Een ambtenaar van Defensie, werkzaam op het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum te Heerenveen, is disciplinair gestraft omdat hij zonder daartoe bevoegd te zijn een contract heeft afgesloten met een leverancier van geneeskundige goederen. Dec rechtbank vond de straf te zwaar.

Naast dat hij, vanwege het financieel belang dat met de overeenkomst was gemoeid, niet bevoegd was om het contract af te sluiten, is de Europese aanbestedingsprocedure niet gevolgd. Dit had zijn werkgever ernstige schade kunnen berokkenen.

In haar uitspraak van 26 mei 2005 oordeelt de rechtbank dat er weliswaar sprake is van ernstig plichtsverzuim, maar tevens dat de opgelegde strafmaatregelen (voorwaardelijk strafontslag plus een korting op het salaris gedurende zes maanden) niet in verhouding staan tot de ernst van het plichtsverzuim. De rechtbank wijst er op dat de ontslagaanzegging de zwaarst denkbare sanctie is, terwijl de ambtenaar tot nu toe over een onberispelijke staat van dienst beschikte.

De staatssecretaris van Defensie moet als gevolg van de uitspraak een nieuwe beslissing nemen op het bezwaarschrift van de ambtenaar.

bron:Rechtbank Leeuwarden