Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft vandaag de voormalig directeur realisatie werken van Rijkswaterstaat J.H.J. vrijgesproken van ‘ambtelijke corruptie’. Hem werd verweten dat hij zich liet fêteren door een aannemersbedrijf met als doel hem te bewegen iets, in strijd met zijn plicht, te doen of na te laten. Het hof acht dit niet bewezen en sprak hem vandaag vrij.

In de tenlastelegging worden als giften onder meer genoemd een bezoek aan een uitgaansgelegenheid en twee reizen naar het buitenland. Het hof acht niet bewezen dat het J.H.J. was die de uitgaansgelegenheid Yab Yum bezocht. Ten aanzien van de door het aannemersbedrijf betaalde reizen, oordeelt het hof dat die niet als verboden giften kunnen worden aangemerkt omdat het ging om zakelijk bezoek aan fabrieken en projecten.

Ook gaven de procedures binnen Rijkswaterstaat en de controles daarop J.H.J. geen ruimte om een aannemersbedrijf te bevoordelen als hij zich al gerealiseerd had dat het om een gift ging waartegenover een tegenprestatie moest staan.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage