De totale bestedingen in de ambulante handel bedragen ruim drie miljard euro (inclusief BTW). Dat is zo'n vier procent van de totale detailhandelsbestedingen. Hiervan wordt ruim 1,8 miljard euro, oftewel zestig procent, uitgegeven aan levensmiddelen, twintig procent aan textiel, twaalf procent aan overig non-food, en acht procent aan bloemen en planten. Een en ander blijkt uit 'Ambulante handel in detail' van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), dat onlangs voor de vierde keer verscheen. Het rapport gaat in op aspecten als structuur, bestedingen, arbeidsmarkt, omzet en productiviteit en exploitatie.  

De ambulante handel telt ruim 24.800 ondernemingen. De meeste daarvan verkopen levensmiddelen. 26 procent verkoopt textiel (vooral kleding voor volwassenen en sportkleding). 28 procent wordt gerekend tot de branchecluster overige non-food. Hieronder valt de verkoop van gebruikte goederen, antiek en souvenirs. De verkoop van tweedehands goederen is zowel qua aantal ondernemingen als qua omzet beperkt. Buiten de branche van 'antiek, tweedehands meubelen, dumpartikelen en souvenirs' komt de verkoop van tweedehands goederen eigenlijk alleen voor in de branche van 'boeken, tijdschriften en kantoorartikelen'. In de overige branches valt de tweedehands verkoop te verwaarlozen: het aantal handelaren bedraagt hooguit een paar procent van het branchetotaal. De gemiddelde omzet van de ambulante handelaren in tweedehands goederen bedraagt 50 àƒÆ’  60 procent van die van hun collega's in nieuwe goederen. 
 
Marktvormen 
In Nederland worden bijna 1.000 markten gehouden, de meeste wekelijks (92 procent). De overige acht procent dagelijks. Veel ondernemers verkopen hun producten (ook) vanuit een standplaats. Gemiddeld telt een gemeente zestien standplaatsen. Het totale aantal bedraagt circa 7.720. Voor ruim de helft van de ambulante handelaren vormt de warenmarkt de belangrijkste bron van inkomsten. Maar ook braderieën, jaarmarkten en evenementen zijn belangrijke verkoopvormen. Een deel van de ondernemers verkoopt zijn producten via jaarmarkten of braderieën. Er zijn meer dan 300 jaarmarkten en per jaar circa 2.700 braderieën. De solitaire standplaatsen vormen voor vijftien procent van de ambulante handelaren de belangrijkste bron van inkomsten.  

bron:Hoofdbedrijfschap Detailhandel