De Amerikaanse materieelopslagplaats in Eygelshoven gaat per 30 september dicht. Dat heeft het VS Ministerie van Defensie besloten. Met de sluiting van de POMS-site (Prepositioned Organizational Materiel Storage) in Eygelshoven komt een einde aan de Nederlandse POMS-organisatie die een belangrijke faciliterende functie vervulde voor de Amerikaanse troepen in Europa.
Op de POMS-site in Eygelshoven werkt burgerpersoneel dat in dienst is van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Als gevolg van de sluiting raken 155 personen hun baan kwijt. Op dit personeel is het sociaal beleidskader van Defensie van toepassing. De vijftig bewakers van Eygelshoven, die tevens werkzaam zijn op de Amerikaanse garnizoensplaats in Schinnen en op het NAVO Joint Forces Command hoofdkwartier in Brunssum blijven vooralsnog in functie.
De sluiting is onderdeel van een algehele herziening van de Amerikaanse materieelopslag in Europa, als gevolg van de vermindering van de VS militaire aanwezigheid in Europa en van strategische overwegingen binnen het Pentagon. Als gevolg daarvan zijn de afgelopen jaren de POMS-sites in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen en Brunssum al dichtgegaan.

Momenteel wordt bekeken of er compensatiemaatregelen voor de regio Zuid-Limburg kunnen worden getroffen in de vorm van vervangende werkgelegenheid.
 
bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular