Vandaag is in Stadspark Schothorst een schaapskudde gearriveerd die het komende halfjaar een aantal grote groengebieden in de stad gaat begrazen. Amersfoort heeft nu dus een eigen kudde van 300 schapen! De kudde wordt gehoed door een herder met twee bordercollies. De schapen blijven in Amersfoort tot en met november, daarna vertrekken ze naar hun winterverblijf. Dit eerste jaar is een proefjaar. Als de proef goed uitpakt, zal de kudde de komende jaren van april tot en met november in Amersfoort rondlopen.

De gemeente streeft al langere tijd naar mooie, bloemrijke grasstroken en bermen op verschillende plekken in de stad. Dat trekt vlinders en vogels en brengt de natuur dichter bij de stad. Deze grasstroken worden normaalgesproken à©à©n tot twee keer per jaar gemaaid en daarbij wordt het maaisel afgevoerd. Met de inzet van een schaapskudde kan dit resultaat ook worden behaald, maar dan waarschijnlijk goedkoper, sneller en beter. Schapen lusten grassen, kruiden en andere planten en eten de hele dag door. Met hun hoeven brengen ze variatie aan in de bodem en via hun vacht, hoeven en mest verspreiden ze de zaden van verschillende plantensoorten.

bron:Gemeente Amersfoort