Donderdag behandelt de Tweede Kamer het Nederlandse
Wapenexportbeleid. Volgens Amnesty International zou de Tweede Kamer de
totstandkoming van  een Internationaal Wapenhandelsverdrag actief
moeten bevorderen.

Amnesty International vraagt samen met NOVIB en Pax Christi  de
regering en de Tweede Kamer de invoering van eenInternationaal
Wapenhandelsverdrag actief te bevorderen. Doel van zo'nverdrag is de
internationale controle op het gebruik en de handel in wapens te
verbeteren. Nederland dient zich volgens deze organisaties  ook in
te zetten voor het juridisch bindend maken van de al bestaande
EU-Gedragscode voor de Wapenhandel.

De drie organisaties vinden ook dat het Nederlandse wapenexportbeleid
verbeterd
moet worden. Nederland moet geen korvetten aan Indonesie leveren,
zolang de Indonesische marine een rol speelt in het conflict in Atjeh.
Daarnaast blijft Nederland  toestaan dat wapens, veelal uit de VS,
over Nederlands grondgebied naar Israel worden verscheept.  Daarom
moet er volgens de drie organisaties een  algemene
vergunningsplicht voor alle wapendoorvoer worden ingesteld.

Bron: Amnesty International/NOVIB/Pax Christi/emea.nl