De gemeente Amstelveen begint 12 mei tijdens een speciale bijeenkomst met de aanpak van graffiti in het Stadshart. Met het schoonmaken van een wand van het V&D-pand, aan de Meander, zal Wethouder Alink dit project van de Kwaliteitsimpuls officieel in gang zetten. De gemeente heeft gekozen voor een duurzame oplossing, namelijk een permanente antigraffiticoating die onbeperkt schoongemaakt kan worden zonder dat er een nieuwe laag aangebracht hoeft te worden.

Na de verschillende mogelijkheden te hebben bekeken, heeft de gemeente gekozen voor een systeem van Gevel Holland Protection BV. Dit bedrijf zorgt voor een duurzame oplossing, namelijk het aanbrengen van de antigraffiticoating (LIKAPAL) en het wekelijks controleren en waar nodig schoonmaken van de gevels. Het LIKAPAL antigraffitisysteem komt uit Duitsland waar het al 20 jaar op grote schaal wordt toegepast. In Nederland is Amstelveen het eerste project van deze omvang dat met LIKAPAL wordt behandeld. De ervaring leert dat deze aanpak een ontmoedigende werking heeft op de makers van graffiti.

De gemeente heeft de eigenaren van de gebouwen in het Stadshart aangeboden om hun wanden tot 2,5 meter hoogte schoon te maken en daarna te behandelen met LIKAPAL antigraffiticoating. Bovendien zullen de behandelde gevels vrij gehouden worden van graffiti. Alle eigenaren hebben dit aanbod met enthousiasme geaccepteerd. De gemeente heeft een onderhoudscontract met Gevel Holland Protection BV afgesloten voor de duur van drie jaar. Na deze periode kunnen de eigenaren de afweging maken of zij zelf een onderhoudscontract afsluiten met Gevel Holland Protection BV of dat zij de gevels zelf schoon willen houden. Het gaat in totaal om een oppervlakte van ongeveer 4000 m2.

Het geld voor dit project is afkomstig uit de Kwaliteitsimpuls, oftewel uit de verkoop van het Kabelnet. In het kader van de Kwaliteitsimpuls is aan bewoners gevraagd aan welke projecten dit geld besteed moest worden. Alle projecten van de Kwaliteitsimpuls hebben als doel de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Voor dit project is E 200.000,- beschikbaar.

bron:Gemeente Amstelveen