In de Atlas voor Gemeenten 2005 worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten vergeleken. De Atlas 2005 bevat 10 nieuwe indicatoren, waaronder voor het eerst regio-indicatoren. Veel van die nieuwe gegevens hebben betrekking op het thema van dit jaar: de bereikbaarheid van de Nederlandse gemeenten.

Ondanks de files blijken vanuit woonplaatsen in de Randstad nog altijd de meeste banen te bereiken zijn. De relatieve positie van de Randstad als woongebied verslechtert als gevolg van de files helemaal niet, in sommige gevallen verbetert ze zelfs. Vanuit dat perspectief valt het dichtslibben dus wel mee, laat staan dat de Woonstad Randstad aan een verkeersinfarct zou leiden.

Er wordt in de atlas naar diverse factoren gekeken die met woongenot te maken hebben. Amsterdam scoort een eerste plaats op de onderdelen culinair aanbod, historisch karakter van de stad, aantal hoogopgeleiden als percentage van de beroepsbevolking, de aanwezigheid van artistieke beroepen en de bereikbaarheid van banen in de dienstensector. Als al die factoren bij elkaar opgeteld worden, is Amsterdam de meest aantrekkelijke stad om in te wonen, aldus de atlas.

bron:Gemeente Amsterdam