Een nieuw onderzoek bevestigt het beeld dat onder kenners al enige tijd
bestaat: Amsterdam is op zijn retour als bestemming voor homo en lesbische toeristen. Het lijkt er zelfs op dat de hoofdstad de eretitel 'gay capital' van Europa kwijt is geraakt en is veroordeeld tot een positie in de middenmoot. Het onderzoek is gehouden in de tweede helft van 2005 door de Kenniskring Leisure Management van de Hogeschool INHOLLAND en is medegefinancierd door Stadsdeel Centrum en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB).

Het goede nieuws is dat Amsterdam nog steeds een hoog cijfer krijgt van buitenlandse bezoekers en buitenlandse tussenpersonen in gayreizen, gaymarketing en gaymedia. Zij geven de hoofdstad zelfs gemiddeld een 9. Dit rapportcijfer heeft betrekking op onder meer het 'welkomgevoel', de open en tolerante houding, gelijke rechten en gay horeca. Ondanks incidenten als de molestatie van Chris Crain, de hoofdredacteur van het Amerikaanse homoblad 'Washington Blade', op Koninginnedag 2005, heeft Amsterdam nog steeds een sterk imago op het gebied van tolerantie, openheid en veiligheid bij gaytoeristen. De open en tolerante houding is voor twee op de drie gaytoeristen de belangrijkste reden om voor Amsterdam te kiezen. Zij zien Amsterdam als een internationale, relaxte en liberale stad.
De personen en organisaties die een belang hebben bij gaytoerisme ín Amsterdam en de gaybewoners van Amsterdam kijken minder positief tegen de eigen stad aan. Zij geven gemiddeld een 7 voor de stad als gaybestemming en zien het somber in voor de toekomst. Onder invloed van economie en 9/11 is er sinds 2002 een dalende trend in het aantal buitenlandse bezoekers. Maar daar waar het totale bezoek aan Amsterdam de afgelopen twee jaar weer is teruggekeerd tot boven het topjaar 2001, blijft het gaybezoek dalen.

Het wegblijven van de gaytoerist kost de stad geld. Uit onderzoek blijkt dat de gaytoerist in Amsterdam gemiddeld 158 Euro per dag uitgeeft, vergeleken met 121 Euro als gemiddelde voor alle bezoekers. Bovendien blijft de gaytoerist gemiddeld langer, zodat deze per bezoek 43% meer uitgeeft dan een doorsnee-toerist.

Door welke steden wordt Amsterdam voorbijgestreefd? Barcelona, Berlijn, Londen, Madrid en Parijs worden door alle onderzochte doelgroepen genoemd als de belangrijkste concurrenten. Deze uitkomst komt sterk overeen met een recent onderzoek over het reisgedrag en reisintentie van gayreizigers vanuit de Verenigde Staten.

Tekenend voor de terugval is dat Nederland in populariteit onder Amerikaanse gays van de derde plaats in 2003 is gedaald naar plaats vijf, na Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland. Desondanks vindt ruim 60% van de buitenlandse gaytoeristen nog steeds dat zij in Amsterdam een bezoek brengen aan de 'gay capital' van Europa. Ook daarin verschillen de lokale ondervraagden met hen van mening. Bijna driekwart van de bewoners en belanghebbenden (professionele aanbieders, belangenorganisaties en tussenpersonen van gay-aanbod in Amsterdam en Nederland) zijn van mening dat Amsterdam minder aantrekkelijk is geworden voor gaytoeristen. Ook vinden ze dat Amsterdam snel in actie zal moeten komen, wil de stad blijven meetellen als gay toeristische bestemming.
Voornaamste oorzaak dat Amsterdam voorbijgestreefd wordt is volgens 80% van de buitenlandse tussenpersonen dat het aanbod voor gays niet vernieuwend (genoeg) is. Deze mening wordt gedeeld door de lokale belanghebbenden en aanbieders zelf. Minder dan 10% vindt dat Amsterdam het predikaat trendsettend verdient. Bijna alle belanghebbenden en gaybewoners zijn van mening dat er een sterke behoefte is aan een vernieuwend gay-uitgaansaanbod. Bovendien ontbreekt het aan goede promotie en informatie over het bestaande aanbod van Amsterdam als gaybestemming. Dit gecombineerd met een afnemend gevoel van veiligheid onder gaybewoners en het gepercipieerde toenemend religieus fundamentalisme, laat een zorgelijk beeld zien voor de toekomst van Amsterdam als gaybestemming.
De conclusies van het onderzoek zijn in januari 2006 besproken met belanghebbenden in Amsterdam. De oplossing lijkt te liggen in een combinatie van aanbevelingen: meer vernieuwing in hoogwaardig aanbod, meer diversiteit in het aanbod voor zowel homo's als lesbiennes, meer promotie van Amsterdam als gaybestemming, zeker meer evenementen, zowel grootschalig als kleinschalig, meer veiligheid, met name op straat en minder restrictieve wet- en regelgeving.
 
bron:Hogeschool InHolland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular