Amsterdam ontvangt op 7 mei een grote groep oorlogsveteranen. De burgemeester zal hen namens het gemeentebestuur een ontvangst aanbieden. Aansluitend zal er een rondvaart door de stad plaatsvinden.

Medio 2004 zijn hierover afspraken gemaakt met de organisatie van veteranen in Nederland `Thank You Canada & Allied Forces'. De voorzitter en de secretaris hadden begrip voor de exorbitant drukke week tussen 29 april en 5 mei en voor het standpunt dat er in deze periode geen mogelijkheden bestaan om een grote intocht op poten te zetten. De stad ligt op dit moment voor een deel open. Op 29 april organiseert Amsterdam een groot publieksevenement op de Dam in verband met het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin. Ook organiseert het Amsterdams 4 en 5 mei comità© extra activiteiten in het kader van 60 jaar bevrijding. Dit legt een groot beslag op de capaciteit van gemeente en politie. De korpsleiding deelt het standpunt van de burgemeester. De jongste veteranen zijn inmiddels op hoge leeftijd. Bij de 50ste viering van de bevrijding heeft Amsterdam een grote groep veteranen gedurende een week ontvangen. Er hebben toen grote intochten in Arnhem en in Amsterdam plaatsgevonden.

`Thank You Canada & Allied Forces' heeft inmiddels alle organisaties in Nederland aangeschreven met een uitnodiging van de burgemeester van Amsterdam om op 7 mei naar Amsterdam te komen voor genoemde ontvangst en rondvaart. De groep veteranen met begeleiders die naar Amsterdam zal komen, bestaat naar verwachting uit ongeveer 700 personen.

De burgemeester heeft de leden van de Raadscommissie voor Algemene Zaken in een brief van 4 november 2004 op de hoogte gesteld van al datgene wat er in de periode april-mei 2005 stond te gebeuren. In deze brief heeft de burgemeester geschreven dat de Canadese bevrijders van harte welkom zijn in Amsterdam en het bestuur hen op een waardige manier zal ontvangen. Gelet op de bijzonder drukke periode eind april/begin mei is het echter niet mogelijk om een grote intocht op oude legervoertuigen in Amsterdam te realiseren. Dit standpunt is destijds ook kenbaar gemaakt aan de stichting `Keep Them Rolling'. De route die er in 2000 van Diemen via de Amsterdamse binnenstad naar de Dam is gereden is overigens niet toegankelijk door bouwwerkzaamheden.

De stichting `Keep Them Rolling', die zich richt op oude oorlogsvoertuigen, heeft bij drie stadsdelen een vergunning aangevraagd. Zo heeft de organisatie op 20 december 2004 een aanvraag ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Centrum. Op dat moment was het standpunt van de gemeente Amsterdam al bij hen bekend.

bron:Gemeente Amsterdam