Het Comità© ´Ons GVB Geen NV' roept Tweede Kamerleden op aanstaande donderdag 30 juni de voorstellen van minister Peijs ter verzelfstandiging van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) af te wijzen. Zo niet, dan zetten zij drie jaar na het referendum over de verzelfstandiging, de uitgesproken mening van de Amsterdammer bij het grof vuil.

In mei 2002 heeft 66% van de Amsterdamse kiezers zich in een referendum uitgesproken voor het behoud van het GVB als gemeentelijke dienst. Ze kozen voor publieke dienstverlening, en niet voor een private. De uitslag van dat referendum dreigt nu door Den Haag terzijde te worden geschoven. Een blamage voor het D66 van de bestuurlijke vernieuwing. En de landelijke PvdA staat nu lijnrecht tegenover de Amsterdamse fractie.

En waarom eigenlijk? Functioneert het huidige GVB slecht? Integendeel, het GVB is à©à©n van de beste openbaar vervoerbedrijven in Nederland. De afgelopen jaren is 25% op de kosten bespaard en de klanttevredenheid is gestegen. Er zijn geen aanwijzingen, ook niet in het onderzoek van Berenschot waartoe minister Peijs zelf opdracht gaf, dat een geprivatiseerd bedrijf het beter zou doen. Dat een vrije markt zou leiden tot lagere prijzen en hogere kwaliteit is al vaker een idee fixe gebleken, zoals in de taxibranche. Privatisering als doel inzetten en niet als middel, brengt ons niet meer en tevredener klanten.

Het Comità© ´Ons GVB Geen NV' heeft de Tweede Kamerleden, van Verkeer en Vervoer, een brief gestuurd om hen tot inkeer te brengen. Het Amsterdamse College en de gemeenteraad kan op onze steun rekenen in hun vasthouden aan de wens van de Amsterdamse kiezer. En ook op andere manieren zullen wij nog van ons doen horen...

Bron:Ons GVB Geen NV