De Amsterdamse woningcorporaties
investeren 8,5 miljard euro in 26 stedelijke vernieuwingswijken in
de stad. Gerekend van begin tot eind van de vernieuwingsplannen van
de verschillende corporaties, zullen in totaal bijna 30.000 nieuwe
woningen worden gebouwd, waarvan 11.000 sociale huurwoningen. Ook
worden ruim 13.000 woningen gerenoveerd. Dit staat in het Jaarboek
2007 dat 21 juni 2007 is gepresenteerd tijdens het Federatie
Congres in Amsterdam.

De wijken waarin wordt geïnvesteerd
vallen deels samen met de vijf Amsterdamse wijken die op de lijst
van veertig wijken staan van minister Vogelaar (WWI). Hans van
Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties, zei tijdens de presentatie dat het beleid van de
overheid ‘slechts een toefje is op de lopende
programma’s’ van woningcorporaties. ‘De gelden
van het rijk maken niet echt het verschil, hoezeer het kabinet
Balkenende ons dat ook wil laten geloven’, aldus Van Harten.
Ook zonder het veertig wijken-beleid pakken de corporaties deze
wijken aan. ‘Corporaties zullen zich niet beperken tot deze
wijken. Wij willen overal in Amsterdam goede huizen in leefbare
wijken realiseren.’

Naast de bouw- en renovatieplannen lopen
er ook talloze leefbaarheidsprojecten in Amsterdam. Bijvoorbeeld op
het gebied van sociaal beheer of wijk en buurtmeesters. Ook
energiebesparing en het daarmee beperken van de woonlasten speelt
in de plannen een belangrijke rol.

bron:AEDES