Op initiatief van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland is het sinds
vandaag mogelijk om naast het Nederlands, Engels en Duits ook in de
Arabische taal tips te geven bij de telefonische meldlijn Meld Misdaad
Anoniem.

Dit is gedaan om de drempel te verlagen en anonieme melders die slechts
de Arabische taal machtig zijn in de gelegenheid te stellen anoniem
melding te maken van misdrijven. De tolken beheersen de talen
Noord-Afrikaans Arabisch en Berbers.

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular