Is anoniem solliciteren eigenlijk wel mogelijk? Volgens de Stichting Welzijn voor Allen (SWVA) te Weesp wel. Organisaties en instellingen in Nederland kunnen vanaf vandaag via de door SWVA ontwikkelde systematiek hun sollicitatieproces anoniem en tegelijkertijd efficiënter laten verlopen.

 Alleen als anoniem solliciteren verloopt via een onafhankelijke partij, een ‘trusted third party’, kan anoniem solliciteren controleerbaar worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend moet anoniem solliciteren aansluiten bij de gebruikelijke sollicitatieprocedures binnen het bedrijf. Beide voorwaarden worden geborgd door SWVA. De recente discussie in de pers spitst zich toe op het voorkomen van discriminatie van allochtonen. Anoniem solliciteren is echter ook een middel tegen leeftijds- en geslachtsdiscriminatie. “Wij durven te stellen dat het personeelsbestand in kwaliteit toeneemt” aldus Anton de Boer, voorzitter van SWVA. “Misschien is de beste kandidaat voor een functie wel een oudere of een allochtoon. Je ziet nu wel gebeuren dat deze mensen op oneigenlijke gronden niet voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd. Dat is jammer, vooral ook voor het bedrijf zelf. Als sollicitanten een gelijke kans krijgen zal blijken dat de schaarste op de arbeidsmarkt minder groot is dan wordt aangenomen. Bovendien past anoniem solliciteren in de ingezette trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen.   SWVA werkt zonder winstoogmerk en is daardoor in staat om tegen geringe kosten het anonimiseren op een professionele wijze uit te voeren. De Boer: “Het leuke van onze systematiek is dat we naast het anonimiseren het sollicitatieproces efficiënter en overzichtelijker laten verlopen.” 

bron:SWVA