Maak een geanonimiseerde daklozen-zorg-pas
(of één collectief polisnummer per stad), waarmee
onverzekerde dak- en thuislozen op verwijzing van de straatdokter,
GGD of huisarts medische zorg kunnen krijgen als ze echt ziek zijn.
Opvanginstellingen beheren deze daklozen-zorg-passen. Tijdens de
zorgverlening proberen ze alsnog een zorgverzekering te regelen
voor/met mensen die voldoende inkomen hebben. Mensen met een heel
laag of geen inkomen en mensen die te verward zijn om zaken te
(laten) regelen, biedt de daklozen-zorg-pas altijd uitkomst.

Voor de derde keer houdt de Landelijke
Vereniging van Thuislozen (LVT) een voorlichtingscampagne over de
zorgverzekering. Op 24 november gaat een voorlichtingsbus het land
in en zal vijftien steden bezoeken. Om te zorgen dat we alle grote
en middelgrote steden bereiken hebben we een telefonade
(telefoonactie onder opvanginstellingen) gehouden. Daarbij zijn
knelpunten geinventariseerd en tips voor praktische oplossingen
verzameld. De geanonimiseerde daklozen-zorg-pas was een van die
tips.

Andere praktische ideeen zijn:

Koppel het afsluiten van de wettelijk
verplichte zorgverzekering automatisch aan het toekennen van een
(daklozen)uitkering. Verreken ook de zorgtoeslag automatisch. Door
koppeling van bestanden van de belastingdienst en sociale dienst
moet dat gemakkelijk te regelen zijn. Zorg dat ook de UWV meewerkt.
Dan heb je de zorgverzekering voor het merendeel van de dak- en
thuislozen geregeld.

Laat de zorgverzekering doorlopen bij
detentie. Nu ontstaat er een grote administratieve rompslomp als
mensen in en uit detentie gaan, zowel bij de zorgverzekeraars als
bij uitkeringsinstanties. Het kost maatschappelijk werkers van
opvanginstellingen zeeën van tijd om alle administratieve
fouten en communicatiestoornissen recht te trekken.

Maak de zorgverzekering goedkoper. De
premie staat niet in verhouding tot het lage inkomen dat daklozen
(en veel andere minima) hebben.

Zorgen voor een goede en eenvoudig
toegankelijk zorgverzekering en medische zorg van dak- en
thuislozen is goed voor de doelgroep, want zij hebben regelmatig
gezondheidsproblemen door hun leefsituatie. Maar het is ook goed en
veel goedkoper voor de samenleving: minder gezondheidsrisico voor
de omgeving van dak- en thuislozen, minder geldvretende
administratieve rompslomp en een beetje meer humaniteit en
beschaving.

Eerdere campagnes van de LVT waren in
november en december 2005 en in april tot juni 2006. Tijdens onze
tweede campagne moesten we constateren dat vele duizenden dak- en
thuislozen niet verzekerd zijn. Het aantal kan - volgens onze
schattingen - begin 2007 oplopen tot 20.000 personen. Want dan
komen de royementen wegens betalingsachterstand pas echt op gang.
Dat baart ons grote zorgen.

Bijzondere aandacht is nodig voor dak- en
thuisloze jongeren. Zij zouden de volle premie moeten betalen,
terwijl hun inkomen meestal heel laag is. Ook al willen ze nog zo
graag, ze hebben het geld er niet voor. Een simpel feit.

Het ministerie van VWS financiert de
campagnes van de landelijke Vereniging van Thuislozen.

De bustour gaat op vrijdag 24 november
2006 van start in Haarlem, bij het kantoor van het Dak- en
Thuislozen Verbond N.H. en de nachtopvang van het Leger des Heils
(Bakenessergracht 8). Tijdstip: 08.00 tot 12.00 uur. Het tourschema
is met ingang van 23 november te vinden op www.thuisloos.net. In de bus
kunnen dak- en thuislozen krijgen informatie en zoeken we met hen
en hun hulpverleners oplossingen voor knelpunten bij het afsluiten
van een zorgverzekering.

bron:Projectenburo