Voorschot van 50.000 euro schadevergoeding.

Den Haag, 11 november 2004. Persbureau ANP heeft het kort geding tegen
concurrent Novum over het "stelen van nieuws" gewonnen. De
voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam oordeelde donderdag
dat Novum Nieuws met behulp van valse wachtwoorden in de besloten
nieuwsserver van ANP heeft ingebroken en daar stelselmatig en
herhaaldelijk nieuwsartikelen heeft opgevraagd voor zijn eigen
berichtgeving.  

Zo heeft Novum Nieuws volgens de rechtbank de technische
beschermingsmaatregelen van het ANP omzeild. Dat is volgens de nieuwe
Auteurswet verboden. Ook heeft Novum Nieuws volgens de rechtbank
inbreuk gemaakt op de databankrechten van het ANP.   

Novum Nieuws mag niet meer in de systemen van ANP binnendringen, op
straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Daarnaast mag Novum
Nieuws niet meer inbreuk op databankrechten maken. Novum Nieuws moet
bovendien een maand lang prominent een tekst op zijn website
(www.novumnieuws.nl) plaatsen. Daarin moet staan dat Novum zich met
gebruik van wachtwoorden van anderen toegang heeft verschaft tot de
besloten databank van het ANP, dat Novum gegevens uit de besloten
databank van het ANP heeft opgevraagd en voor zijn dienst heeft
aangewend. De tekst dient ook te vermelden dat Novum daarmee inbreuk
heeft gemaakt op de databankrechten van het ANP
en dat Novum
onrechtmatig jegens het ANP heeft gehandeld.   

Ook moet Novum Nieuws 50.000 euro als voorschot op de schadevergoeding
aan het ANP betalen. Deze schade bestaat onder meer uit het feit dat
een aantal klanten van het ANP inmiddels is overgestapt naar Novum,
omdat die een vergelijkbaar product tegen sterk gereduceerde kosten kon
aanbieden omdat zij van de dienst van het ANP gebruik maakte. Verder is
Novum Nieuws ertoe veroordeeld de kosten van de rechtszaak aan het ANP
te vergoeden.  


Novum Nieuws
had een tegenvordering tegen het ANP ingesteld. Het
bedrijf stelde dat het ANP onware berichtgeving over Novum Nieuws had
verspreid.
Novum had in dat verband een schadevergoeding van 500.000
euro gevraagd. Deze vordering is door de rechter afgewezen.   

ANP-directeur Paul Tesselaar is zeer tevreden met het vonnis. ,,Wij
juichen concurrentie toe, maar dit soort concurrentie kunnen wij niet
dulden. Het werd hoog tijd dat de rechter daar een einde aan maakte.

Het vonnis is ook juridisch interessant. Het omzeilen van technische
beschermingsmaatregelen is pas in september in de nieuwe Auteurswet
opgenomen. Enkele weken later is er dus al een vonnis over deze nieuwe
materie. Het gebruiken van valse wachtwoorden (althans, wachtwoorden
van een ander) valt volgens de rechtbank dus onder het omzeilen van
technische beschermingsmaatregelen. Daar waren de geleerden het nog
niet over eens. 

Het ANP is onlangs ook een bodemprocedure tegen Novum Nieuws begonnen.
Daarin vordert het ANP een bedrag aan schade dat nog veel hoger is dan
het bedrag dat nu door de voorzieningenrechter is toegewezen. Ook zal
het ANP binnenkort aangifte van diefstal doen tegen Novum Nieuws.

Bron: ANP