De aanpak van vandalisme in Alblasserdam heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels zijn alleen in de maand juli 11 verdachten (15 tot 19 jaar, allen uit Alblasserdam) aangehouden op verdenking van vernieling. Sinds begin juli is de GPF Alblasserdam, in samenwerking met andere diensten binnen de politie, van start gegaan met een offensief om met name vernielzuchtige jeugd in het gareel te krijgen. Aanleiding was het grote aantal vernielingen van speeltoestellen, prullenbakken en ander straatmeubilair.

?

Ook werden er regelmatig kleine brandjes gesticht. Met de brandstichting van het zwembad was duidelijk dat dit geen kinderspel meer was en er hard opgetreden diende te worden tegen de jeugdige vandalen en in sommige gevallen zelfs al criminelen. Zeven maal vond er een grote actie plaats waarbij de centrale boodschap steeds was: wij pikken dit asociale gedrag niet langer. Doel was om de overlast van de hinderlijke en criminele gedragingen te beperken en de daders in beeld te brengen bij de politie en partners zoals de gemeente en jeugdzorg. Daarnaast zijn bewoners die melding maakten van de overlast, benaderd door de politie. In dit contact wordt uitgelegd wat de mogelijkheden en beperkingen van de politie zijn om de overlast aan te pakken. Hierbij is het van essentieel belang dat mensen melding doen van overlast bij de politie. Als het niet mogelijk is om direct op de melding te reageren, koppelt de plaatselijke politie dit zo veel mogelijk terug naar de melders. Er werden tientallen bekeuringen uitgeschreven voor asociaal verkeersgedrag zoals over de stoep rijden met een scooter, blowen, het drinken van alcohol op straat, maar ook voor het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Hangjeugd wordt aangesproken en als zij weigeren zich te legitimeren of geen legitimatiebewijs bij zich hadden, aangehouden en heengezonden met een bekeuring van à¢?¬ 50 (vanaf 16 jaar, jonger dan 16 jaar à¢?¬ 25). Daarnaast draaide er een groot onderzoek naar de brandstichting van het zwembad Blokweer. Uit dit onderzoek bleek dat er een grote groep jongeren structureel vernielingen pleegt in Alblasserdam. Zij hadden ook een naam voor hun groep bedacht en bewezen zich naar elkaar door rottigheid, zoals het plegen van vernielingen, uit te halen. Eà©n van hen, een 16-jarige jongen uit Alblasserdam, stichtte zelfs brand in het zwembad. Hierbij werd voor vele tonnen schade aangericht. Daarnaast stak hij snoeihout en een speeltoestel in de brand. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De politie zet het onderzoek naar de vernielingen voort en zet de lijn van niet-tolerantie naar de jeugd de komende tijd door. Ook de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. De gemeente zal de schade aan gemeentelijke eigendommen verhalen op de daders. De burgemeester heeft hierover overleg met het Openbaar Ministerie. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor een vorm van buurttoezicht in Alblasserdam. Ook cameratoezicht behoort tot de mogelijkheden om de overlast een halt toe te roepen. Dit is in beraad bij de gemeente en woningbouwverenigingen. Verder zorgt de gemeente voor een snelle vervanging van kapot straatmeubilair, dit om te voorkomen dat er een beeld van ´verloedering' ontstaat. De politie hoopt op een bevredigende voortzetting van deze samenwerking om samen duidelijke grenzen te stellen aan het overlastgevende gedrag van de jeugd.?
?
bron:Politie Zuid-Holland-Zuid