PERSBERICHT
´s - Hertogenbosch, 15 februari 2010
Antikraak Direct: kraakpreventie binnen 24 uur

Wanneer een vastgoedeigenaar kraken van zijn pand wil voorkomen kan er contact worden opgenomen met Antikraak Direct. Antikraak Direct is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor vastgoedeigenaren die te maken hebben met (acute) kraakdreiging. Antikraak Direct heeft direct de juiste huiswachten beschikbaar in een uitgebreide database. Zij installeren zich zo snel mogelijk in het leegstaande pand, waar dan ook in Nederland!

Antikraak Direct
Antikraak Direct behoort tot de organisaties met de meeste ervaring op het gebied van tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed, bijvoorbeeld met toepassing van de Leegstandwet. Wanneer een project niet tijdelijk bewoond kan worden of dit niet wenselijk is biedt Antikraak Direct als alternatief het plaatsen van een expositie in het leegstaande pand. Met deze minimale belasting voor het pand is dit een maximale bescherming tegen kraak en vandalisme. Met deze vorm van leegstandsbeheer steunen zij daarnaast ook kunstenaars met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Opdrachtgevers
Antikraak Direct is geschikt voor vastgoedbeheerders en eigenaren van panden die kraken van hun eigendom willen voorkomen. Hoewel ook met Antikraak Direct de nadruk op preventie van kraak ligt, is tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed zeker ook gericht op het voorkomen van inbraak, verpaupering en schade in het algemeen. Antikraak Direct plaatst tijdelijke bewoners die niet alleen wonen maar ook waken.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van Antikraak Direct: www.antikraakdirect.nl