Minister Peijs en haar Antilliaanse collega Gijsbertha hebben maandag met het ondertekenen van een protocol scheepvaart afspraken gemaakt om gezamenlijk het scheepvaartbeleid, de wetgeving en het toezicht verder te ontwikkelen.
In 2007 is er voor het hele Koninkrijk een IMO-audit waarbij zal worden bekeken of de maritieme administratie voldoet aan de door de IMO gestelde eisen.

In voorbereiding op die audit hebben de Nederlandse Antillen en Nederland een pre-audit gehouden naar de huidige stand van zaken. Uit de pre-audit is gebleken dat er de komende tijd een aantal zaken dient te worden aangepakt om de audit in 2007 succesvol te doorlopen. Daaroverhebben de beide ministers de volgende afspraken gemaakt:
- Het up daten van de maritieme wetgeving voor de Antillen
- Kennisoverdracht tussen de Koninkrijkslanden
- Het scheepvaartbeleid van de Nederlandse Antillen dient te worden ontwikkeld
- Het inspectiesysteem van zeeschepen wordt omgebouwd naar een effectiever systeem van toezicht gebaseerd op risicoanalyses
- Er komt nader onderzoek naar oorzaken van (olie)verontreiniging in het Schottengat
- Beide landen gaan samenwerken om de problemen rond de kustverlichting te inventariseren en aan te pakken.
-De scheepvaart op zee is risicovol. Veiligheid is dus ontzettend belangrijk. Door duidelijke regels, streng toezicht en aandacht voor permanente verbetering kunnen we de risico's indammen. En behalve veiligheid, staan in onze tijd ook voorkoming van maritieme verontreiniging en verontreiniging van de lucht door zeeschepen hoog op de internationale agenda's. Ook terrorisme is  - helaas - een issue geworden. Dat betekent dus niet alleen aandacht voor safety in de maritieme wereld, maar ook voor security op de schepen en in de havens, aldus Peijs bij de ondertekening.
Commissie van onderzoek voor de scheepvaart
Tijdens de derde dag van het bezoek was Peijs ook aanwezig bij de installatie van de nieuwe leden van de commissie van Onderzoek Scheepvaart. Deze commissie onderzoekt rampen met schepen die varen onder Antilliaanse vlag en rampen in Antilliaanse wateren.
bron:VenW