(Persbericht) Herontwikkeling tot groene datacenters als duurzame oplossing voor structurele leegstand

Vianen, 20 juli 2011 - De Nederlandse kantoormarkt wordt gekenmerkt door grootschalige leegstand. De overheid ontwikkelt geen beleid voor herontwikkeling van incourante panden. Bovendien willen veel bedrijven zich alleen op A-locaties vestigen. Volgens APC by Schneider Electric kan structureel leegstaande kantoorruimte echter prima worden ingezet om aan de vraag naar datacentercapaciteit te voldoen.

Van de 50 miljoen vierkante meter kantoorruimte die Nederland telt, staat 14 procent leeg. Dit percentage zal de komende jaren groeien doordat bedrijven steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben en steeds vaker kiezen voor duurzame nieuwbouw. Leegstaande kantoorpanden moeten steeds vaker worden afgewaardeerd, met alle financiële gevolgen van dien.

Forse toename dataverkeer
Volgens Wim Hendriksen, country manager Benelux bij APC by Schneider, moet bij het tegengaan van leegstand beter worden gekeken naar mogelijkheden om vastgoed te herontwikkelen tot datacenters. De vraag naar servercapaciteit zal de komende jaren namelijk fors toenemen, zo stelt hij: 'De populariteit van sociale netwerkdiensten, cloud computing en smartphone-applicaties leidt tot een exponentiële groei in de hoeveelheid dataverkeer. Wij verwachten dat datacenters in 2050 verantwoordelijk zijn voor veertig procent van de mondiale energieconsumptie. Een vijfde deel van de grote Europese IT-bedrijven die hun datacentercapaciteit wil uitbreiden, geeft aan dit bij voorkeur in Nederland te doen, dus ook hier zullen datacenters worden bijgebouwd.'

Duurzame activiteiten
Bij het realiseren van een datacenter zijn zaken als bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en zichtlocatie van minder belang dan voor de meeste andere bedrijven. Voor vastgoedontwikkelaars kan het daarom bijzonder interessant zijn om incourante kantoorgebouwen te herontwikkelen tot datacenter. Doordat datacenters steeds groener worden, sluit dit ook prima aan bij de wens van vastgoedeigenaren om duurzame activiteiten te ontplooien.

Groene datacenters
Wim Hendriksen: 'Door duurzame datacenters in leegstaand vastgoed te realiseren in plaats van in nieuwbouwpanden, snijdt het mes aan twee kanten. Het is financieel interessant en het levert in milieutechnisch opzicht winst op. De overheid kan dit stimuleren door vergunningsprocedures te versoepelen en door de fiscale aftrekbaarheid van afwaarderingsverlies alleen toe te staan voor gebouwen die duurzaam worden herontwikkeld, bijvoorbeeld tot een groen datacenter.'

Over APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van energievoorziening en koeling, Het bedrijf levert hardware en software, die is ontworpen om de beschikbaarheid en energie-efficiëntie te verhogen binnen zakelijke netwerken, datacenters en productieomgevingen. Daarbij beschikt APC by Schneider Electric over de expertise en het uitgebreide netwerk van Schneider Electric's Critical Power & Cooling Services. APC levert nauwkeurig geïnstalleerde en goed onderhouden oplossingen gedurende hun volledige levenscyclus. Omdat innovatie centraal staat, kan APC energie-efficiënte oplossingen bieden voor belangrijke technologische en industriële toepassingen.

www.apc.com

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiebeheer en actief in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Het concern vervult een leidersrol binnen de markten voor energie en infrastructuur, industriële processen, gebouwautomatisering en datacenters/netwerken. Schneider Electric is daarbij duidelijk aanwezig in de markt voor woningbouwtoepassingen. Daarbij is het bedrijf erop gericht om energie veilig, betrouwbaar en efficiënt te maken. Met meer dan 110.000 werknemers in dienst haalde het bedrijf een omzet binnen van 19,6 miljard euro in 2010 door particulieren en bedrijven actief te helpen om uit hun energie te halen wat erin zit.

www.schneider-electric.nl

Contact
APC by Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
[email protected]

Co-Workx
Maria Tunnisen
Tel: +31 (0)6-19 29 03 19
[email protected]