Het kabinet verlaagt de APK-frequentie
voor personenauto's en lichte bestelauto's die op benzine rijden.
De eerste vier jaar is één keuring verplicht, de vier
jaar daarna één keuring per twee jaar en na acht jaar
jaarlijks. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van
minister Eurlings (VenW). De regeling gaat in op 1 januari 2008 en
geldt voor auto's vanaf bouwjaar 2005.

Vanwege de verkeersveiligheid en het
milieu, blijft de huidige frequentie gehandhaafd voor auto's die
op diesel of LPG rijden. Dat is in de eerste drie jaar
één APK-keuring en vervolgens een jaarlijkse
keuring.De regeling zorgt voor een administratieve
lastenverlichting van 23 miljoen euro voor burgers en 7,4 miljoen
euro voor bedrijven.

Bron:VenW