Duitse Reddingsdiensten en Brandweer maken gebruik van het Nederlandse rampen-bestrijdingsprogramma 'MultiTeam' tijdens het bezoek van Paus Benediktus XVI aan Kà¶ln en Kerpen, van 16 tot 21 augustus 2005.

Mede met het oog op de Weltjugendtag 2005 in Kà¶ln en Kerpen, waar miljoenen jongeren op afkomen, hebben de Reddingsdiensten en Brandweerorganisaties in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Nordrhein-Welstfalen (NRW) besloten om gebruik te maken van 'MultiTeam', een Nederlands rampenbestrijdingsprogramma dat werd ontwikkeld door HAN Dataport uit Haarlem in samenwerking met TNO en met ondersteuning vanNederlandse brandweerorganisaties.

Na de aanslagen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, laten de Duitse reddings-diensten niets meer aan het toeval over. Al een jaar wordt de Weltjugendtag tot in detail voorbereid en worden alle veiligheidsaspecten bekeken.

Op 20 en 21 augustus vindt de slotmanifestatie plaats op het Marienfeld bij Kerpen, een gebied waar vroeger bruinkool werd afgegraven in dagbouw, maar wat later werd herontwikkeld tot een groot recreatiegebied. Op deze slotmanifestatie verwacht men meer dan 1 miljoen jongeren waarvoor 6.000 bussen zijn ingehuurd en waarvoor het Duitse leger een compleet veldhospitaal bouwt met alle denkbare voorzieningen.

In het midden van het terrein werd een heuvel opgeworpen met de toepasselijke naam 'Der Berg der 70 Nationen', die doet denken aan een kleine uitvoering van de Spottershill bij de vroegere Floriade in Hoofddorp en van waaruit de paus voor de jongeren een mis zal opdragen. Met de programmatuur van MultiTeam worden personen van de hulp- en reddingsdiensten, brandweer, ziekenhuizen, gemeenten en de Landesregierung in Dà¼sseldorf met elkaar verbonden ongeacht de plaats waar zij zich bevinden.

Via vaste en mobiele netwerken wordt een virtuele commando- en vergaderruimte opgezet met rampenplannen, actuele kaarten en beelden waar iedere hulpverlener op kan aangeven waar inzet gewenst is en welke routes moet worden vrijgemaakt. Ook krijgen de reddingswerkers via MultiTeam snelle toegang tot noodzakelijke informatie.

MultiTeam wordt al jaren ingezet door de regionale brandweerorganisaties, hulpverlenings-diensten en gemeenten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland om de communicatie bij rampen en grote ongevallen te verbeteren. Zij komen daarmee tegemoet aan de aanbevelingen uit het in maart dit jaar gepubliceerde ACIR-rapport van 'de commissie
Hermans'.

Ten gevolge van enkele grote calamiteiten als de Bijlmerramp en de Vuurwerkontploffing in Enschede bezit Nederland nu een voorsprong op het gebied van ICT-ontwikkelingen ter verbetering van de multidisciplinaire communicatie en de coà¶rdinatie van hulpdiensten op het rampterrein. Ook in andere landen als Zweden, Engeland en België en zelfs in Kazakstan en Turkije bestaat belangstelling voor deze in Nederland ontwikkelde technologie.

Bron: ANP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular