Op de Bataviawerf in Lelystad kunnen cliënten van UWV met een arbeidsongeschiktheidsuitkering deelnemen aan een re-integratietraject om de kans op een betaalde baan te vergroten. Het traject kent een experimenteel karakter; cliënten gaan na het kennismakingsgesprek direct, zonder diagnosestelling of assesment aan het werk. Uitkeringsinstantie UWV, re-integratiebedrijf Concern voor Werk en de Bataviawerf werken samen in dit traject dat in april 2006 is gestart.

Op de Bataviawerf kunnen cliënten van UWV die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt zich weer voorbereiden op een reguliere baan. Op de werf herbouwen werknemers authentieke replica's van belangrijke schepen uit de Nederlandse geschiedenis zoals de Batavia en De 7 Provinciën. De werkzaamheden voor de bouw van het schip worden veelal buiten uitgevoerd en zijn van ambachtelijke aard. Er wordt vooral gewerkt met hout. Ook beschikt de werf over een smederij.
Binnenwerkzaamheden bestaan onder meer uit het beeldsnijden, het werken aan
versieringspanelen van bijzondere elementen voor de schepen en het daarbij behorende schilderwerk. Ook de zeilen en het tuigwerk worden op de werf gemaakt. Niet alleen aan de bouw van het schip zijn werkzaamheden, ook in de kantine kunnen arbeidsgehandicapten aan de slag.
Uitkeringsgerechtigden van UWV uit de regio Noord-Holland en Flevoland die aan de slag willen op de Bataviawerf, moeten affiniteit hebben met buiten en binnen werken aan een haven en met ambachtelijke arbeid. Mensen die gewerkt hebben in de bouw, die graag zelf klussen en uit de agrarische sector of scheepvaart komen, kunnen in aanmerking komen voor dit re-integratietraject. Ook mensen die een periode van overspannenheid of burnout hebben gehad, kunnen bij de Bataviawerf terecht.
Cliënten van UWV komen in aanmerking voor re-integratie. De arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van UWV bespreekt met een cliënt welke reïntegratietrajecten mogelijk zijn om terug te keren naar werk. Om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk, sluit UWV contracten met gespecialiseerde reïntegratiebedrijven. Zo'n reïntegratiebedrijf helpt cliënten verder op weg naar betaald werk, bijvoorbeeld door hen te begeleiden met gesprekken en, als dat nodig is, een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing of cursus aan te bieden. Hoe lang het traject duurt, hangt af van iemands persoonlijke situatie. Voor de werkzaamheden op de
Bataviawerf heeft UWV een contract gesloten met het re-integratiebedrijf Concern voor Werk.
bron:UWV