Hogescholen moeten werkstress en rsi door
beeldschermwerk blijven aanpakken. Een kwart doet nu niet genoeg
tegen werkstress. Bij een derde van de hogescholen krijgen
werknemers te weinig voorlichting over veilig beeldschermwerk om
rsi te voorkomen. De gezondheidsrisico’s voor werknemers zijn
de afgelopen jaren wel verminderd. Dit concludeert de
Arbeidsinspectie op basis van een onderzoek vorig jaar bij 152
instellingen. Het rapport over dit onderzoek is naar de Tweede
Kamer gestuurd door Minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in
de sector hebben tussen 2000 en 2005 maatregelen genomen tegen
ziekteverzuim, werkdruk en rsi. De Arbeidsinspectie is nagegaan in
hoeverre deze in de praktijk iets opleveren. De resultaten zijn
representatief voor het hoger onderwijs.

Een kwart van de hogescholen doet te
weinig om werkstress tegen te gaan. Een op de zes werknemers loopt
meer kans op gezondheidsklachten door stress. Het gaat vaak om een
combinatie van inspannend werk met veel contacten, overwerk, een
grote hoeveelheid werk en beperkte loopbaanperspectieven. Ook de
vele vernieuwingen in het onderwijs werden genoemd als
stressfactor. Twee derde van de instellingen heeft stress op het
werk onderzocht. Opvallend genoeg maakten ze daarbij amper gebruik
van het meetinstrument dat in het kader van het arboconvenant is
ontwikkeld.

De Arbeidsinspectie constateert dat
hogescholen veel hebben geïnvesteerd in ergonomisch
verantwoord meubilair en beeldschermapparatuur om rsi tegen te
gaan. Toch zagen de inspecteurs vaak dat beeldschermen of
werkplekken niet goed waren ingesteld. Werknemers weten vaak ook
niet hoe dat moet. Een op de drie hogescholen geeft te weinig
voorlichting en instructie aan werknemers over de risico’s
van rsi door computerwerk en hoe die te voorkomen.

De Arbeidsinspectie vindt dat hogescholen
moeten blijven werken aan verbetering. Ze kunnen dat als instelling
doen maar ook met de hele branche, bijvoorbeeld door in een
zogenoemde arbocatalogus vast te leggen welke maatregelen minimaal
nodig zijn. De Arbeidsinspectie bespreekt de resultaten van het
onderzoek met de branche en stuurt ze naar de Inspectie van het
Onderwijs.

Bij universiteiten is de aanpak van rsi
door computerwerk iets beter. Vorig jaar zijn veertig faculteiten
van dertien universiteiten bezocht. Zij hebben de laatste jaren
veel maatregelen genomen om de risico’s van rsi en
beeldschermwerk te verminderen. Maar, aldus de Arbeidsinspectie, ze
zijn er nog niet. Zo is de aanpak bij een op de acht faculteiten
van universiteiten nog onvoldoende.

bron:SZW