De Arbeidsinspectie begint deze maand met controles van de
arbeidsomstandigheden van werknemers in de kinderopvang. Tot en met
december 2005 worden duizend kinderdagverblijven bezocht.

Lichamelijke overbelasting is in de kinderopvang de belangrijkste
oorzaak van ziekteverzuim. Het gaat hierbij vooral om rug-, nek en
schouderklachten. Werknemers moeten vaak kinderen optillen en doen veel
werk in een verkeerde houding. Uit onderzoek blijkt dat ruim 40 procent
van de medewerkers "regelmatig" of "zeer vaak" last van de rug heeft.

Om de lichamelijke belasting te verminderen, heeft de overheid samen
met werkgevers en werknemers in de kinderopvang in 1999 een
arboconvenant gesloten. Hierin is afgesproken dat kinderdagverblijven
aan een aantal normen moeten voldoen waardoor het werk lichamelijk
minder zwaar wordt. Het gaat om regels voor de werkhouding en voor de
inrichting van kinderdagverblijven.

Zoals in het convenant is overeengekomen, hebben de werkgevers enkele
jaren de tijd gehad om de regels door te voeren. De Arbeidsinspectie
heeft in die tijd nauwelijks gecontroleerd.

De Arbeidsinspectie zal dit jaar nagaan of het werk nu zo is georganiseerd dat mensen geen risico meer lopen op lichamelijke
overbelasting. Bestaat dat risico wel, dan volgt een waarschuwing en
bij herhaling een boete. Verder krijgen werknemers de vraag voorgelegd
of zij weten hoe zij lichamelijke klachten voor moeten zijn.

Een voorbeeld van een betere inrichting zijn in hoogte verstelbare
aankleedtafels. Ook bestaan er boxen met een verstelbare bodem, zodat
werknemers niet meer over de rand hoeven te hangen om een baby op te
tillen. Tafels en stoelen, ook van
kinderen, moeten op volwassen hoogte worden gebracht.
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular