De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of de werknemers in de thuiszorg veilig en gezond werken. Tot het eind van het jaar bezoeken de inspecteurs achthonderd locaties van thuiszorginstellingen.

Het werk in de thuiszorg is lichamelijk zwaar. Dat is een belangrijke oorzaak van het hoge ziekteverzuim in de branche. Werknemers werken vaak in ongunstige houdingen en moeten veel zwaar tillen. Daardoor komen rug-, nek- en schouderklachten veel voor. Ook krijgen de thuishulpen te maken met onveilige situaties, zoals agressie en geweld door klanten. Soms moeten zij 's avonds door onveilige buurten om klanten te bezoeken.  
 
Om het ziekteverzuim en de WAO-instroom in de thuiszorg te verminderen heeft de overheid samen met werkgevers en werknemers in de sector in 1999 een arboconvenant gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de aanpak van lichamelijke belasting, werkdruk en veiligheid. Er zijn bijvoorbeeld regels opgesteld die bepalen welke hulpmiddelen een thuishulp moet gebruiken bij de verpleging en verzorging van zieken. Werkgevers en werknemers hebben een aantal jaren de tijd gehad om de regels door te voeren. In die periode heeft de Arbeidsinspectie nauwelijks gecontroleerd.  
 
De Arbeidsinspectie gaat dit jaar na of de werknemers in de thuiszorg nu inderdaad veiliger en gezonder werken. Bij de inspecties kijkt de Arbeidsinspectie of zij de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld ook gebruiken, zodat er geen risico meer bestaat op lichamelijke overbelasting. De inspecteurs letten vooral op de lichamelijke belasting bij huishoudelijk werk en bij de verzorging en verpleging van ernstig zieke mensen. Zij komen daarbij onder meer bij patiënten thuis om te kijken hoe het werk gedaan wordt. Verder onderzoekt de Arbeidsinspectie of er maatregelen zijn genomen om de veiligheid te vergroten en agressie en geweld te verminderen.  
 
Voorbeelden van hulpmiddelen om het werk minder zwaar te maken zijn elektrisch in hoogte verstelbare bedden, glijlakens, tilliften, verstelbare douchestoelen en een instrument om steunkousen makkelijker aan- en uit te trekken. Ook zijn er speciale schoonmaakmaterialen, zoals microvezeldoekjes, ontwikkeld om het huishoudelijke werk minder belastend te maken. 
 
bron:SZW