De Arbeidsinspectie gaat kijken of
bouwvakkers voldoende worden beschermd tegen de risico’s van
kankerverwekkende kwartsstof. Deze stof is zeer schadelijk voor de
gezondheid. Tot half oktober voert de Arbeidsinspectie controles
uit op ruim zeshonderd bouwlocaties.

Kwartsstof is een zeer fijn stof dat
vrijkomt bij verschillende bouwwerkzaamheden, zoals frezen,
slijpen, polijsten en schuren van baksteen, natuursteen of
gasbeton. Inademen van te hoge concentraties kwartsstof kan leiden
tot ademhalingsproblemen, longziektes en kanker. Onderzoek wijst
uit dat 100.000 bouwvakkers last hebben van stof. Zo’n 10.000
lopen serieus gevaar door blootstelling aan kwartsstof. In 2002
kende maar iets meer dan de helft van de werknemers de gevaren en
stelde slechts de helft van de werkgevers beschermingsmiddelen
beschikbaar.

Om de risico’s van deze gevaarlijke
stof te verminderen, hebben werkgevers en werknemers de afgelopen
jaren in verschillende arboconvenanten afspraken gemaakt.
Bouwvakkers zijn voorgelicht over de gevaren en hoe die te
voorkomen. Nieuwe apparatuur maakt veilig werken met kwartsstof
mogelijk en nieuwe richtlijnen geven duidelijk aan in welke
situatie welke beschermingsmaatregel nodig is. De Arbeidsinspectie
kijkt de komende maanden of de kennis en maatregelen ook in de
praktijk worden toegepast.

De inspecteurs controleren bijvoorbeeld of
bouwvakkers bij het slijpen van voegen of zagen van baksteen en
dakpannen slijp- of zaagmachines gebruiken die het stof afzuigen of
vermengen met water. Cellenbeton moet met een speciale
blokkenschaar op maat geknipt worden. Bouwvakkers die gevels
schoonspuiten moeten mondkapjes gebruiken met een filter dat het
stof tegenhoudt. En schoonmaken van ruwe betonvloeren, bijvoorbeeld
in de woningbouw, mag alleen met industriële stofzuigers. De
inspecteurs zullen bij overtredingen een waarschuwing geven of een
boete opleggen. Bij ernstige misstanden kunnen ze het werk
stilleggen.

bron:SZW