De Arbeidsinspectie gaat de komende maanden in de bouw extra controleren bij funderingswerkzaamheden en bij het vlechten van betonstaal. 

In de bouw vinden naar verhouding veel arbeidsongevallen plaats. De Arbeidsinspectie houdt hier preventieve inspecties om het aantal ongevallen terug te dringen. Naast deze routinematige inspecties worden elk jaar enkele specifieke beroepsgroepen in de bouw onder de loep genomen. Funderingswerkers en betonstaalvlechters hebben een hoog ziekteverzuim. Bovendien lopen zij een grote kans op arbeidsongeschiktheid. 
 
Bij de controle van funderingswerkzaamheden wordt gekeken of het bouwterrein veilig kan worden betreden, of funderingsmachines niet kunnen kantelen en of de vakbekwaamheid van werknemers voldoende is. Ook wordt gelet op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het lawaai op de bouwplaats. 
 
Bij betonstaalvlechten controleert de Arbeidsinspectie of de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat werknemers zich niet kunnen verwonden aan bijvoorbeeld betonstaal. Ook bij deze werkzaamheden controleert de Arbeidsinspectie het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
De Arbeidsinspectie treedt direct op als een overtreding wordt vastgesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing gegeven, het werk stilgelegd of een boete opgelegd. De inspecties duren tot oktober van dit jaar. 
 
bron:SZW