De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende
maanden of exploitanten van kermisattracties gebruikmaken van
illegale arbeid. Tijdens de opbouw en afbraak maar ook in de tijd
dat de kermis draait, kunnen exploitanten van kermisattracties door
het hele land bezoek verwachten van de inspecteurs. Zij kijken bij
de controles ook naar fraude met identiteitsbewijzen van
werknemers.

In Nederland exploiteren ongeveer 850
bedrijven kermisattracties. Het risico op inzet van illegale
werknemers is in deze sector relatief groot: er is veel ongeschoold
en zwaar werk dat zich concentreert in piekperiodes. Tot nu toe
heeft de Arbeidsinspectie kermissen beperkt gecontroleerd. Daarbij
is regelmatig fraude geconstateerd. Daarom voert de inspectie tot
eind oktober 2007 uitgebreidere controles uit.

Werkgevers die vreemdelingen zonder de
benodigde werkvergunning laten werken, kunnen rekenen op een boete
van 8.000 euro per illegale werknemer. Gebeurt dat een tweede keer
dan bedraagt de boete 12.000 euro. Ook identiteitsfraude wordt
beboet: de inspecteurs controleren of werkgevers kopieën
bewaren van een geldig identiteitsbewijs van alle werknemers en of
deze papieren echt zijn. Werkgevers die niet meewerken aan een
inspectie krijgen ook een boete van 8.000 euro. Op deze manier
bestrijdt de Arbeidsinspectie fraude met valse identiteitsbewijzen
en de zogenoemde ‘look alike’ fraude (iemand gebruikt
de papieren van een ander op wie hij lijkt).

De Arbeidsinspectie bestrijdt illegale
arbeid om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Bovendien kan
illegale arbeid ertoe leiden dat legale werknemers werkloos raken
of blijven en een beroep moeten doen op een uitkering.

bron:SZW