Tijdens controles van de Arbeidsinspectie
is gebleken dat minstens vier op de tien binnenschippers geen
reddingsvest draagt tijdens risicovolle werkzaamheden. Verder laat
het onderhoud van machines op de schepen nogal eens te wensen over
en zijn veel schepen niet op een veilige manier toegankelijk. Dit
blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie.

In de binnenvaart gebeuren relatief veel
dodelijke ongelukken: 12 in de periode tussen 1997 en 2004. In acht
daarvan was de oorzaak verdrinking. Ook in 2005 waren er twee
ongelukken met fatale afloop, waarbij de slachtoffers in het water
terechtkwamen. Daarom heeft de Arbeidsinspectie tussen juli en
november 2005 in totaal 210 inspecties uitgevoerd op binnenschepen.
Bij een aantal daarvan (67) werkte de inspectie samen met de
politie te water, die vooral lette op naleving van de vaar- en
rusttijden van de bemanning en illegale arbeid. De Arbeidsinspectie
heeft 137 waarschuwingen uitgedeeld aan 73 schippers met personeel.
Van de 210 gecontroleerde schepen waren 111 schippers zonder
personeel of gezinsbedrijven. Voor hen gelden de meeste eisen van
de Arbowet niet. In die gevallen kan de inspectie ook geen
waarschuwing of boete uitdelen.

De Arbeidsinspectie constateert dat er
meer aandacht nodig is voor de gevaren van

overboord vallen. In gesprekken met de
inspecteurs gaf ruim 40 procent van de

bemanningsleden aan geen reddingsvest te
dragen in gevaarlijke situaties, zoals bij

slecht weer, 's nachts en schoonmaak- en
schilderwerk op het dek waarbij iemand makkelijk z'n evenwicht kan
verliezen. In de praktijk is dit aantal waarschijnlijk nog hoger.
Op een kwart van de schepen was niet eens een reddingsvest
voorhanden. Veel schippers onderkennen de risico's wel, maar
vinden dat de reddingsvesten het werk hinderen. De Arbeidsinspectie
beveelt aan dat de sector gebruikmaakt van speciale
buitenwerkjassen met ingebouwd reddingsvest.

Bijna 30 procent van de waarschuwingen had
betrekking op de toegang tot het schip. Vaak moesten
bemanningsleden halsbrekende toeren uithalen om van de kade op het
schip te komen of andersom. Bijvoorbeeld omdat de trappen aan de
kade slecht onderhouden zijn of bijna niet te bereiken, of omdat
leuningen van loopplanken ontbraken. Dit is overigens zowel een
verantwoordelijkheid van de binnenschippers als het havenbedrijf
dat de kades beheert. Volgens de Arbeidsinspectie moet de
binnenvaartsector overleg zoeken met havenbedrijven over het
kadeonderhoud. Een vijfde van de overtredingen betrof de veiligheid
van machines. Bewegende delen waren bijvoorbeeld niet afgeschermd,
waardoor het risico bestaat dat iemands hand ertussen komt. Ook
waren bijvoorbeeld autokranen en koppellieren gebrekkig
onderhouden. In een aantal gevallen ontbraken brandblussers, of
werden die gebruikt als kapstok.

De politie te water stelde vast dat
ongeveer de helft van de gecontroleerde schippers zich niet hield
aan de vaar- en rusttijden. Dit cijfer komt overeen met de
controles die de politie door het jaar heen uitvoert. Op de schepen
zijn geen illegale werknemers aangetroffen.

bron:SZW