De Arbeidsinspectie begint deze maand
inspecties bij bedrijven waar aardappelen, groente of fruit worden
bewerkt, verwerkt en verhandeld. In totaal zullen ruim 400
bedrijven in deze sector worden bezocht, waaronder ook
groothandels. Daarbij zal vooral gelet worden op algemene
veiligheid, arbeidsbelasting en chemische veiligheid.

Op het gebied van algemene veiligheid
wordt gekeken naar onderwerpen als machineveiligheid, valgevaar en
intern transport. Bij arbeidsbelasting naar onder andere tillen,
duwen, trekken, repeterende handelingen en staande werkzaamheden.
En bij chemische belasting naar werkzaamheden in en nabij
zuurstofarme cellen. Naast inspecties op deze onderwerpen, wordt
ook geïnventariseerd op welke wijze bedrijven met de
stofproblematiek omgaan.

Bij de inspecties zal voor het eerst
gewerkt worden volgens het principe van het “nieuwe
inspecteren”. Dat betekent dat bij overtredingen rekening
wordt gehouden met de opstelling van de werkgever ten aanzien van
arbeidsomstandigheden bij een beslissing over de manier van
handhaven (bijvoorbeeld het al dan niet opleggen van een boete of
het geven van een waarschuwing). De Arbeidsinspectie kan
onderscheid maken tussen bedrijven die arbeidsomstandigheden
serieus nemen en bedrijven die dat niet doen. Een bedrijf dat
serieus werk maakt van de arbeidsomstandigheden kan, bijvoorbeeld
bij een kleine overtreding, het probleem zélf oplossen,
terwijl een bedrijf dat arbeidsomstandigheden niet serieus neemt
voor eenzelfde overtreding een waarschuwing en daarna mogelijk een
boete krijgt.

Het inspectietraject moet leiden tot een
betere naleving van de arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast moet het
leiden tot een verbeterd inzicht in de arbeidsomstandigheden in de
sector, met speciale aandacht voor machineveiligheid, lichamelijke
overbelasting en stofproblematiek. De inspecties gaan tot 1 mei
duren.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular