De Arbeidsinspectie gaat onderzoeken welke maatregelen winkeliers nemen tegen agressie en geweld door klanten. Tot en met november bezoeken inspecteurs in de steden 450 winkels.

Ongewenst gedrag van klanten is een toenemend probleem in de detailhandel en een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Driekwart van de winkelmedewerkers krijgt te maken met winkeldiefstal en de helft met mondelinge bedreigingen. Eà©n op de tien is slachtoffer van lichamelijk geweld. Dit kan leiden tot stress, depressiviteit en slapeloosheid. Langdurig ziekteverzuim kan het gevolg zijn.  
 
Vaak hebben bedrijven wel plannen op papier gezet om agressie en geweld in de winkels aan te pakken maar schort het aan de uitvoering. In de detailhandel zijn vanuit de branche tips en richtlijnen opgesteld om agressie en geweld te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om elektronische artikelbeveiliging en afroomkassa's met tijdvertraging. Ook zijn cursussen en de inzet van voldoende personeel van belang.  
De Arbeidsinspectie brengt in kaart welke maatregelen winkeliers in de praktijk toepassen en welke niet. Hierdoor moet duidelijk worden welke oplossingen goed werken à©n praktisch zijn. De inspectiedienst overlegt vervolgens met de branche over de verbeteringen die nodig zijn om de risico's op agressie en geweld te beperken. In 2006 wordt gecontroleerd of de detailhandel zich aan de afspraken houdt. 

bron: ministerie SZW