De Arbeidsinspectie gaat in 2007 op
diverse plekken bekijken of werknemers voldoende worden beschermd
tegen agressie en geweld van derden. Dat geldt onder meer voor
wegwerkers die soms de gram over zich heen krijgen van passerende
automobilisten.

Dit staat in het Jaarplan 2007 van de
Arbeidsinspectie. Het plan is naar de Tweede Kamer gestuurd door
demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ook in justitiële inrichtingen controleert de
inspectiedienst of de werkgever bedacht is op het risico van
agressie, nu van gedetineerden. Bij vorige inspecties bleek
agressie een van de grootste bedreigingen te zijn voor de
gezondheid van gevangenispersoneel.

Volgens het jaarplan zullen bij de
justitiële inrichtingen ook controles plaatsvinden op de
hulpverlening bij calamiteiten. Zo is het belangrijk dat
bedrijfshulpverleners ontruimingsoefeningen houden.

In 2007 controleert de Arbeidsinspectie
bij ruim tienduizend bedrijven op illegale arbeid. Dit jaar was het
bij een kwart van de controles raak. Deze hoge score wordt
veroorzaakt door de steeds scherpere risico-analyse, waardoor de
inspecties gericht plaatsvonden bij ‘verdachte’
bedrijven. Op het moment dat werknemers uit de Midden- en
Oost-Europese lidstaten vrij in Nederland kunnen werken, gaat de
dienst ook actief controleren op onder meer betaling van het
minimumloon. Dat is om te voorkomen dat Nederlandse werknemers
worden verdrongen door onderbetaalde Polen.

De Arbeidsinspectie krijgt een extra
hulpmiddel om illegale arbeid te bestrijden, aldus het jaarplan.
Sinds kort kan zij met boetes werkgevers aanpakken die weigeren mee
te werken aan de identificatie van personeel. Het vaststellen van
de identiteit is noodzakelijk om te kunnen controleren of er legaal
gewerkt wordt. De boete is even hoog als wanneer er sprake is van
illegale arbeid: 8000 euro per werknemer.

De inspecties van werkomstandigheden
vinden in 2007 plaats bij 22.000 bedrijven en instellingen. De
nadruk ligt op 32 sectoren waar de risico’s het grootst zijn
en de naleving van de wet het laagst. De inspectielast komt
daardoor terecht bij de bedrijven die controles het hardst nodig
hebben.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular