Arbeidsinspecties in zeventien Europese landen hebben een grootschalige controle uitgevoerd op de veiligheid van werknemers op bouwplaatsen. Vooral valgevaar blijkt een groot risico te zijn. In Nederland vonden ruim zeshonderd inspecties plaats. Zo'n 290 keer was de veiligheid zo slecht geregeld dat het werk moest worden stilgelegd.

In heel Europa is het aantal ongelukken in de bouw hoog. Daarom hielden de inspecties in de diverse landen (de oude EU-lidstaten van voor 1 mei 2004 en Noorwegen en IJsland) in juni en oktober 2004 tegelijkertijd controles op bouwplaatsen. Het project richtte zich specifiek op kleine en middelgrote bedrijven (9 van de 10 onderzochte ondernemingen tellen minder dan 100 werknemers). In totaal zijn 25 duizend bouwplaatsen bezocht. De inspecteurs deelden 39 duizend waarschuwingen uit, gaven ruim 8 duizend boetes en legden in 3 duizend gevallen het werk stil.

De Arbeidsinspectie in Nederland deelde 145 boetes uit vanwege het ontbreken van beveiliging tegen vallen, zoals hekken, leuningen of steigers. Ook kregen 12 werknemers een boete, omdat zij gevaarlijk bezig waren en geen gebruik maakten van voorzieningen als bijvoorbeeld veiligheidsgordels en vanglijnen.

Relatief scoort Nederland in de middenmoot. Helemaal vergelijkbaar zijn de resultaten van de deelnemende landen niet, onder andere doordat de inspectiemethode verschilde. Over het algemeen geldt echter dat de Scandinavische landen het wat beter doen en in de zuidelijke lidstaten minder aandacht bestaat voor de bescherming van werknemers tegen vallen.

Dit was de tweede keer dat een dergelijk gezamenlijk onderzoek is uitgevoerd in diverse Europese landen. In 2005 wordt de campagne herhaald in de nieuwe lidstaten, die vanaf mei 2004 zijn aangesloten bij de EU. In deze landen liggen de ongevalscijfers maar liefst drie keer zo hoog als in de overige lidstaten. Ook in Nederland blijft de Arbeidsinspectie aandacht besteden aan controles in de bouw.

bron:SZW