De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van
bijna 37.000 mensen die volgens nieuwe normen zijn beoordeeld en
meer werken dan 38 uur per week, worden opnieuw vastgesteld. Dit
heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten
weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Ulenbelt (SP) en
Heerts (PvdA). De bewindspersoon zal de regels aanpassen in reactie
op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2 maart 2007.
De Raad vindt dat de beoordeling (van de mate) van
arbeidsongeschiktheid moet zijn gebaseerd op het werkelijke aantal
uren en inkomen. Sinds het nieuwe Schattingsbesluit in 2004 werd
ingevoerd is de beoordeling gebaseerd op maximaal 38 uur.

Het oordeel van de Centrale Raad van
Beroep betekent dat vanaf het moment van die uitspraak de
maximering vervalt. Het besluit wordt teruggedraaid voor mensen die
daartegen een bezwaar of beroep hebben lopen. Het nieuwe besluit
geldt vanaf de datum van de oorspronkelijke beoordeling.

Ook mensen die geen bezwaar of beroep
hebben lopen, kunnen opnieuw hun arbeidsongeschiktheid laten
vaststellen. Zij kunnen dan een gewijzigde uitkering krijgen. De
nieuwe vaststelling moet zo min mogelijk last opleveren. Daarom
heeft de minister het UWV gevraagd de nieuwe uitkering op basis van
de beschikbare dossiergegevens vast te stellen. Dit gebeurt waar
mogelijk zonder nieuwe beoordeling. De eventuele nieuwe uitkering
gaat in vanaf de datum van de rechterlijke uitspraak.

De maximering heeft betrekking
ongeveer

30.000 mensen in de WAO en een kleine
7.000 in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de
opvolger van de WAO. Minister Donner verwacht dat bij 30 tot 50
procent van de betrokkenen de uitkering omhoog zal gaan.

bron:SZW