Zo'n anderhalf miljoen vrouwen zonder
betaald werk zouden aan de slag willen mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Uitgaande van de gemiddelde arbeidstijd
onder werkende vrouwen van 29 uur komt dat op circa 1 miljoen fte.
Dit is de uitslag van het onderzoek Vrouwenparticipatie 2007
uitgevoerd in opdracht van de FNV. Met vijf aanbevelingen roept de
FNV kabinet en werkgevers op om dat potentieel vrij te spelen en
meer vrouwen meer mogelijkheden te bieden deel te nemen aan het
arbeidsproces.

Naast het inschakelen van vrouwen zonder
werk, ligt er bovendien onbenut potentieel bij de deeltijdwerkers.
Een kwart van de werkende vrouwen zegt meer uren te willen werken.
Dit zijn vooral alleenstaande moeders en moeders met een partner
tot 55 jaar. Zestig procent, veelal vrouwen met een MBO-opleiding
of lager, geeft aan hetzelfde aantal uren te willen werken. Slechts
veertien procent geeft aan minder te willen werken. Dit zijn juist
vaak vrouwen met een HBO of universitaire opleiding.

De belangrijkste redenen om niet meer uren
en zelfs minder willen werken zijn: hoge kosten voor kinderopvang
(10 procent), geen toestemming van de werkgever (3) en weerstand
van vrouwen om hun kinderen nog meer uren te laten opvangen (37
procent).

Dat laatste zou pleiten voor een andere
werkverdeling tussen partners met een grotere rol voor vaders bij
de opvang en verzorging van kinderen. Dit laatste kan ook bijdragen
aan de oplossing voor een ander probleem dat ruim de helft van de
vrouwen noemt: de druk van de combinatie werk en privé.
Werkende vrouwen vinden dat zij niet genoeg tijd hebben voor
zichzelf en voor contacten met vrienden, familie en kennissen.

De FNV heeft het onderzoek
Vrouwenparticipatie 2007 laten doen met het oog op de

participatietop met kabinet en werkgevers
dit voorjaar. Daar wil de vakcentrale afspraken maken over meer
banen voor de honderdduizenden die nu staan te trappelen om mee te
doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrouwen, oudere werklozen en
allochtonen. De FNV doet voorstellen om in een gezamenlijke
inspanning met werkgevers en kabinet tussen nu en 2025
honderdduizenden mensen extra aan het werk te helpen.

bron:FNV