De arbeidsproductiviteit van algemene
ziekenhuizen is in 2005 met één procent gestegen ten
opzichte van 2004. De sterke stijging van de arbeidsproductiviteit
in 2003 en 2004 heeft zich niet doorgezet in 2005. Dat blijkt uit
periodieke metingen van het CBS.

Aantal zorgbehandelingen groeit minder
hard

In 2005 was de groei van de
arbeidsproductiviteit minder groot doordat het aantal behandelingen
minder hard steeg dan in de voorgaande jaren terwijl het
arbeidsvolume juist sneller toenam.

Het aantal behandelingen in algemene
ziekenhuizen lag in 2005 drie procent hoger dan in 2004. In de
jaren 2002–2004 steeg de totale zorgproductie nog met 4,5 tot
6 procent per jaar. Die sterke groei hield onder andere verband met
afspraken over het verlenen van extra zorg om de wachtlijsten terug
te brengen. In 2005 nam zowel het aantal klinische- en
dagbehandelingen als de polikliniekbezoeken minder hard toe.

Arbeidsvolume weer sneller gegroeid

Het arbeidsvolume in algemene ziekenhuizen
groeide in 2005 met 2 procent. In 2004 was dat nog 1 procent. Het
aantal voltijdbanen in 2005 bedroeg 128 duizend.

Het verplegend, verzorgend en medisch
personeel nam met 2,2 procent toe. Het aantal medici in vrije
beroepen is nauwelijks veranderd. Opmerkelijk is de sterke groei
van het aantal uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Dit
kunnen verplegers zijn, managers, maar ook schoonmakers.

Verdere groei arbeidsproductiviteit
noodzakelijk

De groei in arbeidsproductiviteit is nodig
om de toenemende zorgvraag door vergrijzing en technologische
vooruitgang bij ziekenhuizen op te vangen en het beslag op de
arbeidsmarkt te beperken. Het ‘Prestatiecontract
2004–2007’, gesloten tussen het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de ziekenhuizen en de
zorgverzekeraars, stelt dat de efficiencyverbetering van
ziekenhuizen in 2006 en 2007 zal verdubbelen ten opzichte van 2005.
De groei van de arbeidsproductiviteit zou hieraan in belangrijke
mate moeten bijdragen.

bron:CBS