"Het is flauwekul dat de helft van alle Arbo-regels wordt geschrapt", reageert het CNV op het uitgelekte advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het aanpassen van de Arbo-wet. Pas tegen de zomer wordt het advies officieel afgerond, wat nu naar buiten is gekomen is een eerste concept. "De conclusies die daaruit voortkomen, zijn dan ook erg voorbarig", aldus beleidsadviseur Arie Woltmeijer van de CNV Vakcentrale.

Volgens het CNV is de SER goed op weg om tot een betere presentatie van de Arbo-regelgeving te komen. "De essentie van de discussie is, dat de normen in de Arbo-wet de gezondheid van de werknemer moeten beschermen. Hoe hieraan in de praktijk door werknemers en werkgevers vorm wordt gegeven, mag wat ons betreft vrijer worden gelaten", zegt Woltmeijer.

Op dit moment is de regelgeving over arbeidsomstandigheden vastgelegd in de Arbo-wet, Arbo-regeling, Arbo-besluit en in Arbo-beleidsregels. De SER adviseert om laatstgenoemde van de eerste drie los te koppelen. Woltmeijer: "De eerste drie horen tot het publieke domein, zijn dus eigenlijk de wettelijke regelgeving. Dat moet zo bijeen blijven. De Arbo-beleidsregels zijn een zaak van het private domein, en kunnen daarom beter in een aparte catalogus worden vastgelegd." Dit betekent niet dat deze beleidsregels verdwijnen. "Absoluut niet, zij blijven ook in de toekomst ontzettend belangrijk. Zij worden alleen losgekoppeld van de wet, krijgen een duidelijkere plek bij werkgevers op het bureau."

De discussie in de SER over de toekomst van de Arbo-wet gaat verder dan alleen het loskoppelen van de beleidsregels. Ook wordt de wet kritisch bekeken. "Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde normen in de wet moeten worden verscherpt of dat er normen bijkomen", aldus Woltmeijer. "Voor het CNV is het centrale punt in de discussie het behoud van een veilige en gezonde werkplek voor werknemers."

bron:CNV