Arcadis, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft een methodiek ontwikkeld die kan bijdragen aan de oplossing van het fijn stof probleem in Nederland. Door de uitstoot van fijn stof veroorzaakt door autoverkeer af te zuigen via het bestaande rioleringssysteem, kan de concentratie fijn stof in de lucht worden verminderd. De eerste proeven wijzen uit dat een vermindering tot circa 10% mogelijk is.

ARCADIS stelt hiermee gemeenten in korte tijd in staat de uitstoot van fijn stof te verkleinen. De techniek maakt gebruik van het bestaande rioolsysteem, is snel operationeel te maken en is gepatenteerd. De werking ervan is simpel en juist daardoor effectief. Het principe berust op het zo dicht mogelijk bij de bron afvangen van fijn stof. Zoals bekend wordt veel van de fijn stof problematiek veroorzaakt door het autoverkeer, waarbij het gaat om roetdeeltjes in de uitlaatgassen, stofresten van remschijven en koppelingsplaten en rubberdeeltjes van de banden. Het afzuigen van de uitstoot gebeurt door centrale afzuiginstallaties, die verbonden zijn met de bestaande rioolputten en rioolleidingen in de weg. In plaats van putdeksels krijgen de putten roosters om de afzuiging te optimaliseren. De lucht wordt vervolgens ´gewassen' en via het bestaande rioleringssysteem afgevoerd.

"Fijn stof leidt op verschillende plaatsen tot bouwstops omdat de luchtkwaliteit ter plaatse niet aan de normen voldoet," zegt Don Hardy, directeur business development van ARCADIS Nederland. "Veel gemeenten proberen dit probleem op te lossen door een verscheidenheid aan maatregelen maar dat blijkt niet eenvoudig. De door ons ontwikkelde techniek stelt gemeenten in staat om zelf meer ruimte te creëren voor het realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. Binnenkort starten we een aantal proefprojecten om de methodiek verder te testen en te optimaliseren."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 10.000 mensen en een omzet van meer dan à¢?¬ 1 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.
 
Bron : Arcadis