ARCADIS, de internationale advies- en
ingenieursonderneming, heeft uitstekende resultaten behaald in
2006. De netto operationele winst nam met 50 toe tot EUR 50,0
miljoen. Per aandeel is dit EUR 2,47 tegenover EUR 1,65 in 2005.
Dit recordresultaat is te danken aan sterke autonome groei,
voortgaande margeverbetering en een goede bijdrage vanuit
acquisities.

De bedrijfsopbrengsten stegen met 23 tot
EUR 1,2 miljard. De autonome groei was met 10 bijzonder sterk. De
marge liep op naar 9,4 ten opzichte van 8,2 in 2005. Over de hele
linie werd goed gepresteerd. In alle marktsegmenten lag de autonome
groei op of boven de doelstelling en verbeterde de marge.
Geografisch droegen vooral Nederland, de Verenigde Staten en
Engeland bij aan de winststijging.

Voorgesteld wordt een dividend in
contanten uit te keren van EUR 1,00 per aandeel. Dit is ruim 40 van
de netto operationele winst en ruim 50 meer dan de EUR 0,66 per
aandeel over 2005.

Na de acquisities in 2005 lag de
prioriteit in 2006 bij integratie van de overgenomen bedrijven.
Toch kon in 2006 de portfolio en de positie in thuismarkten worden
versterkt door zes kleinere acquisities. Daarmee voegden we ruim
EUR 50 miljoen omzet en bijna 500 medewerkers toe. Overnames in
Nederland en België versterkten de positie in de Europese
milieumarkt. In België werd daarnaast een bedrijf gekocht in
Wallonië, in Duitsland werd geïnvesteerd op watergebied.
De management diensten werden uitgebreid door de overnames van
Berkeley Consulting in Engeland en PinnacleOne in de Verenigde
Staten.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de
resultaten: "De strategie gericht op activiteiten met meer
toegevoegde waarde en groeipotentieel, werpt vruchten af. Dankzij
de inzet en het ondernemerschap van onze medewerkers profiteren we
van de gunstige marktcondities. Interne samenwerking om door
synergie kansen in de markt te benutten geeft ons een
concurrentievoordeel. Dit bleek ook bij de recente opdracht voor
hoogwaterbescherming in New Orleans. Onze sterke Amerikaanse
aanwezigheid in combinatie met de Nederlandse waterexpertise was
bepalend bij het winnen van dit $ 150 miljoen
raamwerkcontract."

bron:Arcadis nv