De meest opzienbarende archeologische
vondsten tijdens de aanleg van de HSL-Zuid en de reconstructie van
de A16 zijn gedaan op het Noord-Brabantse en Zuid-Hollandse
tracédeel. Het lijvige, tweedelige en dik twaalfhonderd
pagina’s tellende rapport over het archeologisch onderzoek
werd dan ook donderdag in Brabant gepresenteerd.

‘Witte vlekken ingekleurd’ is
de titel van het eindrapport, dat de resultaten van negen jaar
onderzoek weergeeft. Met name West-Brabant gold lange tijd als
witte vlek op de archeologische klaart van Nederland en de aanleg
van de HSL-Zuid gaf eindelijk de aanzet tot een groots opgezet
onderzoek om die vlekken in te kleuren. Wat blijkt uit het
onderzoek: West-Brabant is al ruim zevenduizend jaar bewoond.
Sporen en gebruiksvoorwerpen uit de Steentijd, van geromaniseerde
boeren en uit de Tachtigjarige oorlog leveren een schat aan
informatie over de geschiedenis van het gebied. De presentatie van
het rapport had vrijdagmiddag 1 december plaats in het stadskantoor
van Breda, in aanwezigheid van André Adank, de wethouder van
Breda met onder meer Erfgoed in zijn portefeuille:
‘West-Brabant is nu een begrip in archeologisch
Nederland.’

Veel belangstellenden waren afgekomen op
de presentatie van het rapport. Zowel HSL-medewerkers die zich veel
met dit onderwerp hebben bezig gehouden, als de archeologen die de
bodemschatten eigenhandig hebben blootgelegd. En natuurlijk was er
veel belangstelling uit de archeologische wereld voor het rapport,
een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, RWS HSL-Zuid en het ROB (Rijksinstituut voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek; tegenwoordig RACM (Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten).

bron:HSL-Zuid