De namen van de dochter van de Prins van
Oranje en Prinses Máxima.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje heeft hedenochtend om 10.00 uur bij de gemeente Den Haag
aangifte gedaan van de geboorte van zijn dochter en haar namen
bekend gemaakt.

 

De officiële namen die haar daarbij
zijn gegeven, luiden als volgt: Ariane Wilhelmina
Máxima Ines

De verkorte naam in het dagelijks
gebruik en de roepnaam in huiselijke kring is
Ariane.

 

Hare Koninklijke Hoogheid Ariane
Wilhelmina Máxima Ines Prinses der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau is vierde in de lijn van erfopvolging.

 

Bron: RVD