Zaterdag 14 mei 2005, zijn de demonstratie van het comità© Kusters/Malcoci en de 'tegen'demonstratie in ontspannen sfeer verlopen. Burgemeester Krikke en districtschef Lex Henzen zijn tevreden over het verloop. De politie heeft zich op verschillende plaatsen laten zien, heeft de demonstraties begeleid en heeft de twee groepen gescheiden weten te houden. Er zijn geen vechtpartijen geweest en de politie heeft slechts enkele kleine interventies gepleegd. In totaal heeft de politie 32 aanhoudingen verricht.

Rond 12.00 uur kwam een groep van ongeveer 200 'tegen'demonstranten op de been en zij verzamelden zich rondom Musis Sacrum. De sfeer was daar rustig en ontspannen er zijn wat toespraken gehouden. Namens deze groep werd toestemming gevraagd om in de direct omgeving een klein rondje te lopen. Door de burgemeester werd alleen ingestemd met een ronde in park Lauwersgracht. De groep is echter gaan lopen van de Ir. Van Muijlwijkstraat en weer terug over de Steenstraat en daarin continu begeleid door de politie. Enkele keren heeft de politie ze tegengehouden, bijvoorbeeld bij de Hommelse Poort, zodat zij niet aan de andere kant van het spoor kwamen. Om 14.00 uur waren ze weer terug bij Musis Sacrum en daarna is een slottoespraak gehouden, waarna de bijeenkomst werd beëindigd.

Rond 13.50 uur kwam het comità© Kusters/Malcoci aan in de Burgemeesterswijk. Daar is de aangewezen route gelopen. Om 14.45 uur hielden ze een slottoespraak en daarna vertrokken ze onder begeleiding.

De aanpak van de politie was er op gericht de twee groepen gescheiden te houden, openbare ordeverstoringen te voorkomen en overlast voor bewoners en winkelend publiek tegen te gaan. De politie heeft vandaag 300 agenten op de been gehad.

De speciale publiekstelefoon voor met name de bewoners van de Burgemeesterswijk is nauwelijks gebeld. Dit telefoonnummer was opengesteld en bekend gemaakt in een bewonersbrief.

De eerste aanhoudingen zijn gisteravond verricht. Bij een controle zagen agenten twee verdachten flyers uitdelen tegen de demonstratie van de NVU. Zij hadden geen ID-papieren bij zich en zijn op grond daarvan aangehouden. Vandaag zijn nog eens 25 verdachten aangehouden zonder ID-papieren, 3 verdachten voor baldadigheid, 1 verdachte voor belediging en 1 verdachte voor mishandeling (stenen gooien). Drie verdachten zijn inmiddels heengezonden.

bron:Politie Gelderland Midden