Eind mei brengt Ontwerp Platform Arnhem (OPA) de Creatieve kaart van Arnhem en Gelderland uit. De Creatieve kaart geeft de nationale positie van Arnhem als tweede creatieve stad van Nederland weer; Arnhem heeft - na Amsterdam - het hoogste aantal creatieven per hoofd van de bevolking. De kaart is een plattegrond van Arnhem en een inzetkaart van Gelderland met daarop alle creatieven en hun specialismen. Het is ook een gids, met op de achterzijde de adresgegevens, gerangschikt op discipline.

Zichtbaar
De kaart maakt de Gelderse creatieve industrie zichtbaar in aantallen en samenstelling. Er werken nu 4200 mensen en bedrijven in 35 categorieën. Van grafische vormgeving, reclame, modeontwerp, omroepen, beeldende kunst, architectuur en tuin- en landschapsarchitectuur tot productontwerp, uitgeverijen, gezelschappen in dans, muziek en theater en tekstschrijvers. De creatieve sector in Gelderland is inmiddels van vergelijkbare omvang als de bouw, het onderwijs of de gezondheidszorg en groeide het afgelopen jaar met 34,5 procent.

Pijler
De creatieve industrie draagt substantieel bij aan de economie. Uit een recent verschenen onderzoek door TNO in opdracht van het ministerie van OCW en de stichting Premsela is alleen al de ontwerpsector becijferd op 2,6 miljard euro. à¢Daarmee staat de bijdrage van de vormgeving aan de economie gelijk aan die van de aardolie-industrie (2,1 miljard) en het luchtvervoer (2,6 miljard),ࢠzegt TNO-onderzoeker Paul Rutten. à¢Daar komt nog bij, dat vormgeving een belangrijke factor is in productontwikkeling en marketing, en daarmee een pijler vormt onder de concurrentiekracht van veel bedrijven.à¢

Trots op Arnhem
OPA hanteert in ontwikkeling van de kaart de definitie van Einstein die creativiteit 'combinatiespel' noemde. à¢Creativiteit is een wijze van bewegen tussen kennis en informatie, perceptie en materiaal om te komen tot combinaties die nieuw en bruikbaar zijn. Innovatie is het product van creativiteit.ࢠMet het uitbrengen van de Creatieve kaart neemt de trots over de kwaliteiten als creatieve stad met al haar specialisaties zienderogen toe. Veel dans, muziek en theater, en beeldende kunst, uitgeverijen, nieuwe media, product-, grafisch en modevormgeving.

60.000 exemplaren
De kaart is ontwikkeld door Ontwerp Platform Arnhem in samenwerking met vele partners en sponsors waaronder; CASA, SLAK, BNO, Grafisch papier, Drukkerij De Rijn, Kamer van Koophandel, GBK, Muziekburo, Made in Arnhem, GS Media, Drukkerij de Rijn, gemeente Arnhem, The Building, Arnhem Modebiënnale en Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers. De kaart wordt in oplage van 60.000 gedrukt. Op www.decreatievekaart.nl worden de gegevens verzameld en aangevuld waarmee de volgende edities van de Creatieve kaart worden geactualiseerd.

bron:Syntens