Het lot van miljoenen mensen die lijden
onder tal van conflicten, dreigt vergeten te worden omdat ze zo
goed als onzichtbaar zijn voor een groot deel van de wereld. Daarom
brengt Artsen zonder Grenzen wereldwijd een lijst uit met tien
vergeten crisissen die zich nu voltrekken. Het gevolg voor de
bevolking van de verwoestende oorlogen in de Centraal-Afrikaanse
Republiek, Sri Lanka en de Democratische Republiek Congo en ook de
miljoenen levens die ondervoeding en tuberculose elk jaar nog
eisen, zijn nauwelijks bekend bij het grote publiek. Met deze lijst
wil de hulporganisatie aandacht vragen voor het lot van deze
mensen. Omdat aandacht de kans vergroot dat er meer hulp komt en
dat het op de prioriteitenlijst van de internationale gemeenschap
wordt gezet.

'De beste bondgenoot van geweld,
straffeloosheid, verwaarlozing en onrechtvaardigheid is als het
wordt verzwegen of als er geen aandacht voor is. Aandacht in de
media en bij het grote publiek leidt misschien op zichzelf niet
direct tot verbetering, maar het is vaak een eerste vereiste voor
meer hulp en politieke aandacht. Er is weinig erger dan volledig
vergeten te zijn en aan je lot te worden overgelaten', zegt Arjan
Hehenkamp, algemeen directeur operaties van Artsen zonder
Grenzen.

De Top 10 vergeten crisissen 2006 van
Artsen zonder Grenzen:

- Tussen twee vuren in de
Centraal-Afrikaanse Republiek

- Jarenlange verwaarlozing tuberculose
leidt tot miljoenen slachtoffers en nieuwe

onbehandelbare variant

- De bittere gevolgen van het conflict in
Tsjetsjenië

- Srilankanen klem tussen twee schietende
partijen

- Ondervoeding: kinderlevens in de
weegschaal

- Mensen in de DR Congo: achtergesteld en
slachtoffer van geweld

- Oorlog en rampen: Somaliërs in de
val

- Drie miljoen Colombianen vast in de
vicieuze cirkel van geweld

- Dagelijkse vuurgevechten in
Port-au-Prince, Haïti

- Chhattisgarh, India: een van de vele
vergeten conflicten in India.

Artsen zonder Grenzen is een
onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen
helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.
Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische
hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën.
Daarnaast treedt Artsen zonder Grenzen op als pleitbezorger. Dat
doet de hulporganisatie door machthebbers aan te spreken - van
regeringen tot internationale organisaties- en door zich
publiekelijk uit te spreken over de misstanden die zij in haar werk
tegenkomt.

bron:AZG