Het kabinet stelt voor een jaar een
besluit- en vertrekmoratorium in voor asielzoekers uit Guinee. Er
vinden geen uitzettingen plaats en de beslistermijn wordt verlengd.
In Guinee is de veiligheidssituatie plotseling verslechterd. Voor
heel Guinee is de noodtoestand uitgeroepen. De missie voor een
nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is
daarom uitgesteld.

Het kabinet stelt het besluit- en
vertrekmoratorium voor Guineese asielzoekers vooralsnog in voor een
jaar.Individuele asielzoekers worden wel gehoord door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor kan worden
beslist over asielzoekers die bijvoorbeeld in een ander EU-land al
een asielprocedure hebben lopen of die zich mogelijk schuldig
hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Bron: MinJus