(Persbericht) Uit een artikel dat maandag is gepubliceerd in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science blijkt dat asociaal gedrag op de werkvloer loont. Mensen die asociaal gedrag vertonen op de werkvloer worden eerder als leiders gezien dan mensen die zich netjes aan de regels houden. Dit artikel is geschreven door onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Een aantal voorbeelden van asociaal gedrag zijn:
à¢â‚¬¢ Andermans koffie pakken
à¢â‚¬¢ Te laat komen
à¢â‚¬¢ Met je voeten op tafel zitten
à¢â‚¬¢ Sigarettenas op de grond gooien in plaats van in de asbak

Mensen die dit gedrag vertonen worden door proefpersonen machtiger gevonden dan mensen die zich ´normaal‘˜ gedragen. Volgens de onderzoekers versterkt het effect zichzelf ook weer, mensen die meer macht hebben tonen meer asociaal gedrag.

Asociaal gedrag op de werkvloer loontà¢â‚¬¦hmm ik ben benieuwd of we straks allemaal leiders hebben als we bij Adver-Online ons allemaal asociaal gaan gedragenà¢â‚¬¦