(Persbericht) Assurantiebedrijf Froonacker, gevestigd in Franeker, is onlangs toegetreden tot de Noordeloos Groep, een samenwerkingsverband van onafhankelijke intermediairbedrijven. Met het Friese Froonacker telt de Noordeloos Groep nu twaalf kantoren en is er een landelijke dekking.

Froonacker is actief in de zakelijke en particuliere markt en is gespecialiseerd in de sectoren bouw, transport, garage en agrarisch. Het assurantiebedrijf is, met de rechtsvoorgangers meegerekend, ruim 60 jaar actief in Noord-Nederland met ruim 40 jaar ervaring als gevolmachtigd agent.

Voordelen van toetreding
Directeur Anne Bergsma van Froonacker ziet grote voordelen in toetreding tot de Noordeloos Groep: à¢â‚¬Å“Samenwerking is belangrijk in deze uitdagende tijden. De Noordeloos Groep heeft een sterke positie bij ketenpartners en andere dienstverleners en dat levert direct voordelen op voor de leden en daarmee voor klanten; als collectief investeren wij in efficiëntie en deskundigheid. De samenwerking leidt ook tot grotere innovatiekracht. We leren van elkaar en profiteren van ieders netwerk. Als samenwerkende assurantiebedrijven heb je een grotere reikwijdte en slagkracht; zo kun je ook meegroeien met je zakelijke klanten.à¢â‚¬ Bij Froonacker werken negentien medewerkers.

Landelijke dekking
Voor de Noordeloos Groep is met de komst van Froonacker de landelijke dekking gerealiseerd. Hierdoor is de Noordeloos Groep nog beter in staat om brancheorganisaties en ketens regionaal te servicen. De andere leden van de Noordeloos Groep zijn: BeneVia, Eijgendaal & Van Romondt, Kettlitz Wulfse, Lukassen & Boer, Millenaar adviesgroep, Offermans Joosten Groep, Rivez, Thoma assurantie- en pensioenadviseurs, Veldhuis Adviesgroep, VMDeerenberg en Westenburg Groep.

Over Noordeloos Groep
Het doel van het samenwerkingsverband is het verstevigen van de marktpositie door kennisdeling, efficiëntie in werkprocessen, grotere innovatiekracht en inkoopvoordelen bij verzekeraars en dienstverleners. De Noordeloos Groep had in 2010 een gezamenlijk omzetvolume van circa 60 miljoen euro. De groep is een van de tien grootste intermediairscombinaties van Nederland. Meer informatie op www.noordeloosgroep.nl.