Maatschappelijke organisaties in Atjeh
zien met lede ogen toe dat de Aceh Monitoring Mission (AMM) van de
EU op 15 december vertrekt uit Atjeh. Liever hadden ze gehad dat
AMM nog wat langer zou blijven. 'De kans op een goede voortzetting
van het, nog prille, vredesproces kan met het wegvallen van de AMM
worden bemoeilijkt', zegt Faisal Hadi, directeur van NGO Koalisi
HAM. Ook Suraiya Kamaruzzaman, oprichtster van Flower Aceh, is naar
Brussel afgereisd om haar zorgen over de toekomst van Atjeh en de
rol van de vrouwen binnen het vredesproces te delen met de EU
vertegenwoordigers.

NGO Koalisi HAM en Flower Aceh, partners
van ontwikkelingsorganisatie ICCO, zijn op

uitnodiging van ICCO en EEPA (Europe
External Policy Advisors) in Brussel om te praten over de
voortzetting van de betrokkenheid van de EU bij het vredesproces in
Atjeh. Beiden organisaties zijn van mening dat de EU een
belangrijke rol heeft gespeeld om het vredesproces in goede banen
te leiden en benadrukken het belang van de EU om ook na 15 december
betrokken te blijven. Zij zijn bang voor het ontstaan van een
vacuüm binnen het vredesproces na het vertrek van de AMM. De
AMM is op 15 september 2005 van start gegaan in Atjeh. De missie
moet toezien op de naleving van het vredesakkoord tussen de
Indonesische regering en de Beweging Vrij Atjeh (GAM).

Men erkent de belangrijke rol die
maatschappelijke organisaties zouden moeten spelen binnen het
vredesproces. Echter, na 30 jaar conflict, zijn de organisaties
verzwakt en missen ze de capaciteit. Het maatschappelijk middenveld
bepleit daarom voor een

voortzettende rol van de EU gericht op
mensenrechten, gender en reïntegratie van oud-strijders.
Andreas List van de Zuidoost Azië unit van de EU vindt ook dat
de EU hierin een rol heeft door constructieve support te bieden aan
lokale organisaties om hen 'sterker' te maken.

Europese Commissaris voor Externe
Betrekkingen Benita Ferrero-Waldner, begrijpt de zorgen die lokale
organisaties in Atjeh hebben en ziet een rol voor de EU weggelegd
om betrokken te blijven bij de verdere implementatie van het
vredesproces. 'De EU zal na het vertrek van de AMM later deze
maand haar steun binnen het vredesproces blijven voortzetten met
hulp aan de overheid, verkiezingssteun en justitiële
hervorming. Wij blijven betrokken bij Atjeh.' Justin Davies, Hoofd
van de AMM delegatie, is het eens met de Commissaris: 'Het einde
van AMM betekent zeker niet het einde van het vredesproces of het
einde van de steun van de EU in Atjeh.'

bron:ICCO