De rechtbank in Breda heeft vrijdag in de
strafzaak tegen Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM) aan dit
bedrijf een geldboete opgelegd van € 160.000,00, waarvan
€ 40.000,00 voorwaardelijk. De algemeen directeur van ATM
kreeg een geldboete van € 20.000,00.

ATM en zijn directeur hebben zich volgens
de rechtbank schuldig gemaakt aan (het leiding geven aan) een
aanzienlijk aantal strafbare feiten in de milieusfeer in de periode
1997 tot 2000. Het gaat om overtreding van milieuvoorschriften
zoals het verwerken van meer verontreinigde grond dan toegestaan,
het in loodsen opslaan van verfafval waarvoor geen vergunning was,
het overschrijden van normen voor lozing van verontreinigd
afvalwater en de uitstoot van gassen, en het te laat aanleveren van
kwartaalrapportages bij de provincie. Bij een beperkt aantal van
die bewezen verklaarde feiten is sprake geweest van daadwerkelijke
milieuverontreiniging.

De rechtbank is tot aanzienlijke lagere
straffen gekomen dan geëist door de officier van justitie. Zij
had tegen ATM een geldboete van € 500.000,00, waarvan €
150.000,00 voorwaardelijk geëist en tegen haar algemeen
directeur een geldboete van € 50.000,00 en een gevangenisstraf
van 6 maanden voorwaardelijk.

De dagvaardingen zijn op een aantal punten
nietig verklaard. Van een deel van de ten laste gelegde feiten zijn
ATM en zijn directeur vrijgesproken, onder meer in verband met
onvolkomenheden in het onderzoek. Verder heeft de rechtbank
vastgesteld dat de vergunningen niet altijd even helder waren.

De rechtbank heeft geen aanleiding gezien
de algemeen directeur te veroordelen tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf. Daarbij heeft de rechtbank onder meer rekening
gehouden met de inmiddels verstreken tijd.

Bron: Rechtbank Breda